ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.


BIP > Strona główna


Logo Instytucji

Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o.

Ulica nr domu :
Próchnika 11
Miejscowość:
ŁÓDŹ
Kod pocztowy:
90-408
Telefon:
42 633-66-33
Fax:
42 632-00-90
E-mail Kancelaria :
sekretariat@mcmsrodmiescie.pl
E-mail (Zamówienia publiczne):
przetargi@mcmsrodmiescie.pl
Regon :
472252285
NIP:
7251753539
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem :
KRS: 0000522865
Kapitał Zakładowy Spółki :
8.353.000 PLN
strzałka do góry