ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach


BIP > KomunikatZamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, a powyżej 130000 zł - tryb podstawowy bez negocjacji art.275.pkt.1

Dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz tłuszcze w roku 2022-2023 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

Załącznik: SWZ (SWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry