ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > Organizacja > Wydział Gospodarki CieplnejObowiązki i zadania Wydziału Gospodarki Cieplnej:

I. Ogólny zakres działalności Wydziału Gospodarki Cieplnej

Wydział Gospodarki Cieplnej prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie wytwarzania Nr WCC/725/641/U/3/98MJ oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/756/641/U/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 roku. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w kotłach typu WR , w których paliwem jest węgiel kamienny - miał. Moc maksymalna zainstalowana w źródle ciepła - 32,445 MW.

Wytworzone ciepło, przekazywane jest do sieci:

- własnej, z której prowadzona jest sprzedaż energii cieplnej do węzłów stanowiących własność odbiorców,

- obcej stanowiącej własność odbiorcy, z której zasilane jest osiedle "Zielony Romanów".

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

12 godzin - informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

Udzielenie odpowiedzi na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców następuje w ciągu:

12 godzin - informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,

30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników:

Kierownik Wydziału Gospodarki Cieplnej: wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Pracownicy Wydziału Gospodarki Cieplnej: dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę:

Telefon (42)712 17 08

Fax (42)712 13 36

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat od dnia 01.01.2021 r.:

Wyszczególnienie Jednostka Grupa OWC Grupa OPC Grupa OPCw  Grupa OPCwi
 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok108 800,59 108 800,59 108 800,59 108 800,59
 Cena za zamówioną moc cieplną – rata miesięczna zł/MW/m-c 9 066,72 9 066,72 9 066,72 9 066,72
 Cena ciepła zł/GJ 43,15 43,15 43,15 43,15
 Cena nośnika ciepła zł/m3 26,02 26,02 26,02 26,02
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok    - 17 83,45 34 006,14 38 164,22
 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – rata miesięczna zł/MW/m-c    - 1 498,62 2 833,85 3 180,35
  Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  zł/GJ    -  11,15 20,53  21,03

 

 


 

 

 

 

 Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


strzałka do góry