ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > Organizacja > Wydział Obsługi MieszkańcówObowiązki i zadania Wydziału Obsługi Mieszkańców:

I.  Wydział Obsługi Mieszkańców prowadzi działalność na podstawie umowy z dnia 24.05.2000 r. pomiędzy Zarządem Gminy Aleksandrów Łódzki, a "PGKiM" Sp. z o.o. 

Do obowiązków Wydziału należy administrowanie terenami, budynkami i lokalami komunalnymi zwanymi zasobami, wyszczególnionymi w wykazie nieruchomości.

Ustawa o własności lokali zdecydowała o powstaniu tzw. Wspólnot Mieszkaniowych z mocy prawa. Wydział Obsługi Mieszkańców zajmuje się profesjonalną obsługą wspólnot, czyli ich administrowaniem.

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Udzielanie odpowiedzi na interwencję, skargi i zażalenia najemców następuje w ciągu:
14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencję i skargi złożone przez telefon, które wymagają prowadzenia dodatkowych analiz,
30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencję, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników :

Kierownik Wydziału Obsługi Mieszkańców: we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00
Administratorzy: we wtorki w godzinach 7.00 - 17.00
Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców: w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00

Telefony:
Administracja lokali komunalnych – (42) 712-12-37,
Dział naliczeń, Wspólnoty Mieszkaniowe – (42) 712-19-38,
Dział techniczny – (42) 712-49-17.


strzałka do góry