ABIP.pl logo

prowadzony przez:
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim


BIP > Organizacja > Wydział Oczyszczalni ŚciekówObowiązki i zadania Wydziału Oczyszczalni Ścieków:

I. Informacje ogólne.

Oczyszczalnia ścieków dla Aleksandrowa Łódzkiego zlokalizowana jest w miejscowości  Ruda Bugaj ok. 4 km od centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna z chemicznym wspomaganiem strącania fosforu i przeróbką wytworzonych osadów nadmiernych w procesie Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji  Osadów (ATSO). Jej zadaniem jest odbiór ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych z skanalizowanego obszaru gminy, a także ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenów nieobjętych kanalizacją. Wydział Oczyszczalni Ścieków odpowiedzialny jest także za monitorowanie i obsługę przepompowni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

II.  Główne wymagania dla Oczyszczalni Ścieków wynikających z przepisów prawa.  

Wydział Oczyszczalni Ścieków prowadzi proces oczyszczania ścieków w oparciu o wydane pozwolenie wodnoprawne, które określa warunki odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, wartości przepływów dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj mogą wynosić:  Qśrd. = 5000 m3/db,  Qmax.h= 800 m3/h,  Qmx.a = 3285000 m3/a.  W pozwoleniu wodnoprawnym określone są także dopuszczalne wartości wskaźników, jakości ścieków, które przedstawione są poniżej:

 

Temperatura ścieków max. 35 °C
pH 6,5 – 9
BZT5 max. 15,00 mg O/l
CHzT(Cr) max. 125,00 mg O/l
Zawiesina ogólna max. 35,00 mg/l
Azot ogólny max. 15,00 N/l
Fosfor ogólny max. 2,00 mg P/l

III. Dni i godziny otwarcia punktu zlewnego.

Punkt zlewny ścieków dowożonych czynny jest w godzinach:

6.00 - 18.00 poniedziałek - piątek

6.00 - 14.00 w soboty

IV. Oferta usług.

Ceny za oczyszczanie ścieków dowożonych obowiązujące od 01.02.2023 roku wynoszą:

ścieki sanitarne 15,85 PLN/m3 + 8% VAT

ścieki technologiczne 15,85 PLN/m3 + 8% VAT

Mamy przyjemność zaproponować Państwu usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów. Analizy wykonujemy w nowoczesnym, bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, dysponującym nowoczesnym sprzętem analitycznym, w którym pracują specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, z długoletnim stażem pracy.

Wysoką jakość uzyskiwanych w naszym laboratorium wyników analiz potwierdza fakt, że w badaniach interkalibracyjnych - porównawczych, w których uczestniczą laboratoria z całego kraju jesteśmy w ścisłej czołówce.

Dzięki tak sprawnie działającemu laboratorium potrafimy prawidłowo eksploatować oczyszczalnię ścieków, czego najlepszym dowodem jest zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych organizowanym przez NFOŚiGW w 2000 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20 k. Aleksandrowa Łódzkiego lub pod numerem telefonu (42)712 68 01.

Informacji udzielą Państwu:

Zbigniew Maśliński - Kierownik

 


strzałka do góry