ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > OSOBY ZARZĄDZAJĄCERada Społeczna

Uchwałą Nr 1166/20 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Społeczną w składzie :
  1.  Mirosław Jerzmanowski – Przewodniczący Rady- przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego
Członkowie :
  1. Magdalena Kowalczyk– przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
  2. Tadeusz Pietras– przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  3. Konrad Borowski– przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
  4. Karolina Kuszyńska – przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
  5. Iwona Lewandowska – przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
  6. Dariusz Dziedzic– przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
  7. Jakub Dębski- przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego


KIEROWNIK JEDNOSTKI

Dyrektor 
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Anna Maria Śremska

tel.: (+48) 42/ 71 55 777
fax.: (+48) 42/ 652 80 30

e-mail: sekretariat@babinski.home.pl


strzałka do góry