ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGISPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2022

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2022

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2022

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2022

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2022


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/2/2021

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z metod „Dam Radę!” oraz „Jestem z Ciebie Dumny”dla pracowników Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Łodzi.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Numer referencyjny: SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/2/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/44/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/44/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW10/2021

Usługa konsultacji dietetycznych podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. 
„Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
numer sprawy: SPZOZ/RPLD ODW10/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/43/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/43/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/42/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/42/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/41/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/41/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/40/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/40/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/1/2021

Pełnienie obowiązków koordynatora projektu: „PrzyStań DiM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/1/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/RPLD ODW/8/2021

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn.

„Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/8/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/RPLD ODW/7/2021


Usługa konsultacji dietetycznych podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19

pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/7/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/35/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/35/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/39/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/39/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/38/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/38/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/37/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/37/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/34/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/34/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/6/2021


Przygotowanie kateringu dietetycznego wraz z dowozem i zaserwowaniem podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19

pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/6/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/36/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/36/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/4/2021

Usługa konsultacji dietetycznych podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19
pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/4/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/RPLD ODW/5/2021

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas spotkań edukacyjno-świadomościowych realizowanych w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19
pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/5/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/25/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/25/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/28/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/28/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/32/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/32/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/30/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/30/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/29/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/29/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/33/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/33/2021

 

 

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/31/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/31/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/27/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/27/2021 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/26/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/26/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/24/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/24/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/23/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/23/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/POWER UZA/3/2021

Pełnienie obowiązków koordynatora projektu: Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych – subregion centralny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer referencyjny: SPZOZ/POWER UZA/3/2021
 
Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/21/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/21/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/20/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/20/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/19/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/19/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/18/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/18/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/16/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/16/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.:  „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”,  nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/22/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/22/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/OKP/POWER DIM/13/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/13/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/14/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/14/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/15/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/15/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/12/2021

Pełnienie funkcji kierownika kursów prowadzonych w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz kierownika specjalizacji dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”, 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/12/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/5/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/5/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/11/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/11/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/9/2021

Pełnienie funkcji kierownika kursów prowadzonych w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz kierownika specjalizacji dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/9/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/10/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/10/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/8/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/8/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/7/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: 
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/7/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/6/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/6/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2021

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
 
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021         


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
 
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021         


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
 
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2021         


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2021

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
 


SPZOZ/OKP/POWER DIM/29/2020

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/29/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/6/2020

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie § 5 ust. 13 pkt. 13.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2019 Dyrektora Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z dnia 02.12.2019r.

na: usługę wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn.

„Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/6/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/7/2020

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie § 5 ust. 13 pkt. 13.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2019 Dyrektora Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z dnia 02.12.2019r. na:

usługę konsultacji dietetycznych dla Uczestników projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19

pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/7/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/US/2/2020 „Świadczenie usługi całodobowej obsługi Portierni Spec. Psych. ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159.

 Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411822

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 10:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/28/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/28/2020
identyfikator postępowania: 0a0f9584-2c83-4b51-95fc-f99c2e0e07d5 
Uwaga: w związku z modyfikacją systemu miniPortal nastąpiła automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

Załącznik: SIWZ (18.12.2020 spoleczne_SIWZ_psychologia.pdf)
Załącznik: Uniewżnienie (unieważnienie_psychologia_dim28.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/26/2020

Usługa prowadzenia superwizji indywidualnej dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/26/2020
identyfikator postępowania: d0bdb24b-8fc7-4b25-afb1-10e7188f710f 
Uwaga: w związku z modyfikacją systemu miniPortal nastąpiła automatyzacja procesu szyfrowania i deszyfrowania ofert i wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu. Mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie będzie wymagał pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ aktualnie cały ten proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

Załącznik: SIWZ (16.12.2020 spoleczne_SIWZ_superwizja.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/27/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/27/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/25/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/25/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/24/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/24/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/22/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży"
identyfikator postępowania: e562d9d4-0d32-4ea2-a87c-27f9ff2ac9bc 

Załącznik: SIWZ (09.10.2020 spoleczne_SIWZ_psychoterapia.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_e562d9d4-0d32-4ea2-a87c-27f9ff2ac9bc.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/23/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży", 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/23/2020  identyfikator postępowania: 4e63b069-c86d-4327-a4b2-b52039d0438d

Załącznik: SIWZ (16.10.2020 spoleczne_SIWZ_psychologia.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_4e63b069-c86d-4327-a4b2-b52039d0438d.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/21/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących
w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

 
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/21/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/18/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży",


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/19/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży", 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/19/2020  identyfikator postępowania: e7be3ec2-40cc-4965-8269-f332896d5e0c

Załącznik: SIWZ (SIWZ_terapia srodowiskowa_19.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_e7be3ec2-40cc-4965-8269-f332896d5e0c.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/20/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży", 
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/20/2020  identyfikator postępowania: 70cd3b20-6005-4622-92c6-f70d02f6b99e

Załącznik: SIWZ (15.09.2020 spoleczne_SIWZ_psychologia.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_70cd3b20-6005-4622-92c6-f70d02f6b99e.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/3/2020

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp na:

Usługa konsultacji dietetycznych dla Uczestników projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu_dietetyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/RPLD ODW/2/2020

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp na:
 
Usługa wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o zamówieniu_psycholog.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020  

Załącznik: Ogłoszenie (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_DIM17.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/16/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. 
"Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży",
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/16/2020 
identyfikator postępowania: a0370864-a6c0-418e-9d62-453f3d21c7a2

Załącznik: SIWZ (28.07.2020 spoleczne_SIWZ_terapia srodowiskowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/15/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/15/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/14/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/14/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/13/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/13/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/12/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/12/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/11/2020

Usługa pełnienia funkcji kierownika specjalizacji dla osób uczestniczących w projekcie
pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/11/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/8/2020

Pełnienie funkcji kierownika merytorycznego kursów specjalizacyjnych, prowadzonych w ramach szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie psychologii klinicznej dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” 
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/8/2020 
identyfikator postępowania: 6d303364-f1b2-4197-a432-d005fe36db23

Załącznik: SIWZ (siwz (3).pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_6d303364-f1b2-4197-a432-d005fe36db23.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/10/2020

Usługa pełnienia funkcji kierownika specjalizacji dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/10/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/6/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:

„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/6/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/7/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:

„Kadry DiM:Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/7/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży"
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/1/2020
identyfikator postępowania: 31e6c7e6-01a4-4f93-9276-9a6dd2b9263a

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)
Załącznik: Klucz do ofert (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_31e6c7e6-01a4-4f93-9276-9a6dd2b9263a.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2020

Pełnienie funkcji kierownika naukowego kursów, kierownika merytorycznego kursów, kierownika specjalizacji  
oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie
pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanym przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2020 
identyfikator postępowania: f4e013bb-4795-42ff-baae-d9185c78b13b

Załącznik: SIWZ (siwz.pdf)
Załącznik: Klucz publiczny (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_f4e013bb-4795-42ff-baae-d9185c78b13b.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/5/2020

Usługa przeprowadz. zajęć dydaktycz. dla osób uczestnicz. w projekcie pn.:
„Kadry DiM: Kompleks. szkolenie ersonelu medycz. (...)
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/5/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.:
„Kadry DiM: kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci
i młodzieży”
Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/4/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2020

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży"
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2020
identyfikator postępowania: 627214f9-b5ff-4279-b057-356aa8c58cbf

Załącznik: SIWZ (SIWZ.pdf)
Załącznik: Klucz do ofert (KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_627214f9-b5ff-4279-b057-356aa8c58cbf.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry