ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > ROZEZNANIE RYNKUSPZOZ /RPLD ODW/5/2020

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

dostawę medycznego analizatora składu ciała niezbędnego do udzielania konsultacji dietetycznych dla Uczestników projektu

o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Znak sprawy: SPZOZ /RPLD ODW/5/2020

Załącznik: Załączniki (załączniki do zapytania_analizator.zip)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/2020 Świadczenie usługi w przedmiocie bieżącej obsługi prawnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383559

Załącznik: 20/2020 ZAPROSZENIE (20_2020 ZAPROSZENIE_Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/US/1/2020 Świadczenie kompleksowych usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/376987


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2020 ,,Zakup z dostawą i rozładunkiem do Spec. Psych. ZOZ w Łodzi materiałów specjalnych dla potrzeb terapii zajęciowej."

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/376927


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/4/2020 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/375328


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/U/3/2020 Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Spec.Psych. ZOZ w Łodzi.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370426


13/2020 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami oraz rozładunkiem do magazynu Spec. Psych. ZOZ w Łodzi artykułów do sprzątania

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369124

 


ZPIZ/BR/2/2020 Zakup i dostawa asortymentu w ramach zakupu wyposażenia do Centrum Zdrowia Psychicznego – Łódź Bałuty


Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2020 r. do godziny 10:00 (wtorek).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/BR/1/2020 Zakup i dostawa asortymentu z podziałem na 3 pakiety w ramach zakupu wyposażenia do Centrum Zdrowia Psychicznego – Łódź Bałuty

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2020 r. do godziny 10:00 (środa).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/2/2020

Wdrożenie EDM oraz e-usług w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym prosimy zainteresowane udziałem firmy
o przesłanie szacunkowej wyceny w celu ustalenia bieżącej wartości zamówienia.

Szacunkową wycenę w złotych zawierającą kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto uzwględniającą

całkowite wynagrodzenie za prace opisane w załącznikach prosimy przesłać na adres mailowy

dyrekcja@psychiatria-lodz.pl do godziny 16:00 w dniu  14 kwietnia 2020 r.

 

Załącznik: Projekt umowy (PN_D_2_2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry