ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > OGŁOSZENIA-INNEPrzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego odpowiednio
za okres:
1) od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
2) od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Załącznik: Wzór umowy (Umowa - biegły rewident - wer ostateczna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Nabór na stanowisko statystyk medyczny

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
poszukuje dwóch kandydatów do pracy
w Dziale Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych
na stanowisko Statystyk Medyczny

Do obowiązków na w.w. stanowisku będzie należało między innymi:
 • Aktualizacja danych dotyczących potencjału wykonawczego Szpitala, przeznaczonego do realizacji umów z NFZ (Portal Świadczeniodawcy), zgłaszanie do NFZ wszelkich zmian dotyczących zatrudnionego personelu medycznego
 • Terminowe rozliczania pacjentów w systemie elektronicznym do celów rozliczeń z NFZ
 • Ewidencjonowanie danych związanych z leczeniem pacjentów oraz nadzór nad prawidłowym rejestrowaniem świadczeń medycznych realizowanych przez komórki organizacyjne Szpitala
 • Weryfikacja zgodności wykonywanych konsultacji, badań diagnostycznych oraz poprawności danych osobowych pacjentów
 • Sprawdzanie i potwierdzanie faktur za badania wykonywane na rzecz pacjentów przez jednostki zewnętrzne
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz nt. działalności Szpitala
 • Przygotowywanie danych statystycznych wykonywanych przez Szpital usług do rozliczenia z NFZ
 • Sporządzanie sprawozdań do instytucji zewnętrznych, w tym do NFZ, Urzędu Marszałkowskiego Prowadzenie korespondencji w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym z mocy ustawy jednostkom
 • Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej osobom upoważnionym
 • Sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum Medycznym
 • Przygotowywanie ofert Szpitala na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Działu

Podstawowe aspekty, które są dla nas ważne:
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Znajomość arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa związanych ze świadczeniem oraz kontraktowaniem
 • Znajomość kontraktacji z NFZ (aplikowanie, monitoring i sprawozdawczość z realizacji kontraktów NFZ)
 • Zdolności analityczne, umiejętności organizacyjne
 • Dokładność i skrupulatność
 • Samodzielność w działaniu
 • Staranność w wykonywaniu zadań
 • Terminowość
 • Punktualność
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
Preferowane:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku lub w podobnym charakterze pracy
 • Praca z Systemem Eskulap oraz znajomość Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Parking na terenie Spec. Psych. ZOZ
 • Możliwość rozwoju osobistego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej oferty, CV wraz z listem motywacyjnym na
adres e-mail:
magdalena.felczak@babinski.home.pl bądź złożenie dokumentów w kopercie z
dopiskiem „STATYSTYK MEDYCZNY REKRUTACJA” w siedzibie Spec. Psych. ZOZ w Łodzi,
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź w godzinach 7:30-14:30.


Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/2020 Zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem do magazynu Spec. Psych. ZOZ w Łodzi środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art.6a Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) tj. z dnia 16 października 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/406370

 Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Poniżej zamieszczamy aktualny raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej:


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne 28.01.2020 r godz. 13.00

Zaproszenia na spotkanie organizacyjne (psychologia kliniczna oraz psychoterapia dzieci i młodzieży)

obecność obowiązkowa


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry