ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > DO 130 000 ZŁ NETTO, DO 30 000 EURO (do 2019)12/2023 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DO SAL DYDAKTYCZNYCH

Zakup wraz z dostawą wyposażenia do sal dydaktycznych w ramach projektu ,,„KadryDiM" Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.” 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

 POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM BAZY KONKURENCYJNOŚCI

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172437


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

8/2023 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DO SAL DYDAKTYCZNYCH

 Zakup wraz z dostawą wyposażenia do sal dydaktycznych w ramach projektu ,,„KadryDiM" Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.” 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

 POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM BAZY KONKURENCYJNOŚCI

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165000


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/8/2023

Pełnienie funkcji koordynatora w II poziomie referencyjnym w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Zamówienie realizowane w ramach projektu nr POWR.04.01.00-00-DM07/20 pn. „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr sprawy:SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/8/2023

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności


SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/6/2023

Pełnienie funkcji koordynatora w II poziomie referencyjnym w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Zamówienie realizowane w ramach projektu nr POWR.04.01.00-00-DM07/20 pn. „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr sprawy:SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/6/2023

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności


SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/1/2023

pełnienie funkcji specjalisty ds komunikacji społecznej w projekcie nr POWR.04.01.00-00-DM07/20 pn. „PrzyStań DiM" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr sprawy:SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/1/2023

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności


25/2020 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami i rozładunkiem do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi leku o międzynarodowej nazwie Nadroparine cal

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/407942

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10.00.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/2020 BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRZYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388904

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 10.00.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. do godz. 10.00.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert nr 2.
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10.00.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert nr 3.
Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2020 r. do godz. 10.00.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/2020 Zakup wraz dostawą i rozładunkiem do Apteki szpitalnej SPZOZ w Łodzi testów narkotycznych do wykrywania substancji psychoaktywnych w ślinie.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387170

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/2020 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi płynów infuzyjnych.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/380159

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/2020 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi preparatów do dezynfekcji skóry.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/381373

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

19/2020 Zakup wraz z dostawami i rozładunkiem do Spec. Psych. ZOZ w Łodzi materiałów specjalnych dla potrzeb terapii zajęciowej - Powtórka nr 1

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383928

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/2020 „Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami oraz rozładunkiem do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi leku o międzynarodowej nazwie Luraz

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/379386

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2020 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami i rozładunkiem do Spec. Psych. ZOZ w Łodzi materiałów specjalnych dla potrzeb terapii zajęciowej.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/380154

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2020 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami oraz rozładunkiem do magazynu Spec. Psych. ZOZ w Łodzi artykułów do sprzątania.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty szacunkowej w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370432

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY - ZADANIE PN.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUD. ADMINISTRACJI A DO F-CJI DYDAKTYCZNYCH

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/ŚCZP/1/2020

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na:

Opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,

Konkurs POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” oraz  uczestnictwo w negocjacjach i wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, nr ref.

SPZOZ/ŚCZP/1/2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY - ZADANIE PN.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUD. ADMINISTRACJI A DO F-CJI DYDAKTYCZNYCH

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

9/2020 ZAKUP WRAZ Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI ORAZ ROZŁADUNKIEM DO MAGAZYNU SPZOZ W ŁODZI ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I KOSMETYCZNYCH

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/2020 ZAKUP WRAZ Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI ORAZ ROZŁADUNKIEM DO MAGAZYNU SPZOZ W ŁODZI OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO MEDYCZNEGO ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

7/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM DO MAGAZYNU SPZOZ W ŁODZI PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I RĄK.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

8/2020 Dostosowanie pomieszczeń w budynku Administracji A do funkcji dydaktycznych, seminaryjnych i wykładowych Ośrodka Kształcenia Podyplomowego.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10.00.

UWAGA ! Modyfikacja treści Zaproszenia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ/OKP/POWER DIM/9/2020

Usługa pełnienia obowiązków koordynatora projektu: 
„KADRY DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
nr ref. SPZOZ/OKP/POWER DIM/9/2020   Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności za pośrednictwem Bazy konkurencyjności,
pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240736 Pod wskazanym adresem możliwy jest podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania.


6/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWAMI ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PIŚMIENNYCH

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 10.00.


UWAGA !

Zamawiający modyfikuje treść Zaproszenia w Rozdziale VI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2020 r. do godz. 10.00. Zmiany dotyczą zakresu postaci i formy złożenia oferty.

Załącznik: 6/2020 ROZSTRZYGNIĘCIE (6_2020 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBL._podpisane.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

5/2020 USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2020 r. do godz. 12.00.

UWAGA: Załącznik nr 1 do zaproszenia, Załącznik nr 2 do zaproszenia, Załącznik nr 7 do zaproszenia stanowią informacje o charakterze poufnym (część poufna zaproszenia).

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej zgodnie z wskazaniem sposobu komunikowania się z Zamawiającym z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale V niniejszego zaproszenia. We wniosku o przesłanie Części poufnej zaproszenia należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.  

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

 Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2020 r. do godz. 12.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

4/2020 SUKCESYWNY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WORKÓW FOLIOWYCH

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

3/2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry