ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > POSTĘPOWANIA PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP > PRZETARGI KRAJOWESPZOZ/POWER UZA/1/2023

Opracowanie techniczne kursów do szkolenia e-learning oraz ich transfer na platformę. Zamówienie realizowane, w ramach projektu pn.: „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych – subregion centralny” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr sprawy: SPZOZ/POWER UZA/1/2023


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/2/2022

Zakup testów i narzędzi psychologicznych na potrzeby
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
,
nr sprawy: 
SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/2/2022Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/POWER ŚCZP DIM/1/2022

Zakup testów i narzędzi psychologicznych na potrzeby
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach.
Zamówienie realizowane w ramach projektu
„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
,
nr sprawy:
SPZOZ/POWER ŚCZP DIM/1/2022Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


SPZOZ/POWER UZA/3/2022

Opracowanie i przeprowadzenie oraz przygotowanie raportu końcowego z badania społecznego w celu walidacji narzędzia do przesiewowej oceny używania/nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupie młodzieży do 18 r.ż.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:
„Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych – subregion centralny”
współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr sprawy: SPZOZ/POWER UZA/3/2022


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej. 

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings 


SPZOZ/POWER UZA/1/2022

Opracowanie narzędzia do przesiewowej oceny używania/nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupie młodzieży do 18 r.ż. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych – subregion centralny” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 
Numer referencyjny: SPZOZ/POWER UZA/1/2022

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/RPLD ODW/2/2022

Wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19
pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/2/2022
Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/RPLD ODW/1/2022

Wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/1/2022

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/RPLD ODW/9/2021

Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/9/2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.
https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings


SPZOZ/POWER UZA/3/2021

Poniżej odsyłacz do treści, która omyłkowo nie trafiła do kategorii "krajowe" 
 
 


SPZOZ/POWER UZA/1/2021


Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Programowej oraz Specjalisty ds. ewaluacji i zestawień statystycznych dla programu pn.: Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych – subregion centralny” współfinansowanym przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójNumer referencyjny: SPZOZ/POWER UZA/1/2021


Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy Zakupowej.


ZPIZ/PN/D/8/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/391919

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00
UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2020 r. do godz. 10:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/7/2020 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów medycznych do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/384738

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2020 r. do godz. 10:00

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/6/2020 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH . ZOZ W ŁODZI

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/386181

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz. 10:00

UWAGA ! Modyfikacja treści SIWZ w zakresie Rozdziału 7.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2020 r. do godz. 10:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ /RPLD ODW/4/2020

Pełnienie obowiązków koordynatora projektu:
„Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Znak sprawy: SPZOZ /RPLD ODW/4/2020

 
Identyfikator postępowania:  32831c07-7b71-4224-9339-7211b9f1c79c
 
 
 

Załącznik: SIWZ (siwz_lzejszym.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/U/3/2020 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA W OBIEKTACH SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZOZ W ŁODZI

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/377694

UWAGA! Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wraz z załącznikami. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/RB/5/2020 Roboty remontowe w budynku Pawilonu XI.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/382624

 

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2020 r. do godz. 10:00


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPZOZ /RPLD ODW/POWR UZA/1/2020

,,Usługa pełnienia obowiązków koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
 
Znak sprawy: SPZOZ /RPLD ODW/POWR UZA/1/2020
 
 
Identyfikator postępowania: a3579e77-839f-4418-9f59-97a1175b0b10
 

Załącznik: SIWZ (siwz_10.06.2020.pdf)
Załącznik: Klucz (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a3579e77-839f-4418-9f59-97a1175b0b10.asc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/U/1/2020 ,,ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU,WYWOZU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, BIURO PODAWCZE, PARTER w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, pokój nr 1.3, piętro 1.

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Zamawiającego, BIURO PODAWCZE, PARTER w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Administracji Zamawiającego przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, pokój nr 1.3, piętro 1.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry