ABIP.pl logo

prowadzony przez:
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI


BIP > POSTĘPOWANIA PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP > PRZETARGI UNIJNEZPIZ/PN/D/9/2020 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408402

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2020 r. do godz. 10:00.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2020 r. do godz. 10:00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/4/2020 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia oferty w poniższym przedmiocie zamówienia, pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/382533

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:00

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZPIZ/PN/D/2/2020 WDROŻENIE EDM ORAZ E-USŁUG W SPECJALISTYCZNYM PSYCHIATRYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI.

Ofertę wraz z załącznikami,  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 10:00. Zgodnie z wytycznymi Rozdziału II ust. 12 miniPortal.  

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 27.05.2020 r. o godz. 11:30 z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału II, ust. 12, pkt. 12.4 SIWZ.

Identyfikator postępowania: 627063d3-94ac-4857-b4f9-0642625d3c08

 

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę wraz z załącznikami,  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2020 r. do godziny 10:00. Zgodnie z wytycznymi Rozdziału II ust. 12 miniPortal.  

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 28.05.2020 r. o godz. 11:30 z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału II, ust. 12, pkt. 12.4 SIWZ.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry