ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > KomunikatZakres Działania

1. Ogrzewalnia mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 23 tel.: 501-358-211, posiada20 miejsc siedzących.
2. Ogrzewalnia zabezpiecza schronienie w okresie zimowym osobom bezdomnym. Czynna jest w okresie od 1 listopada do 31 marca.
3. Prawo do pobytu w Ogrzewalni mają osoby z terenu miasta Sosnowca, które same się zgłosiły lub zostały przywiezione przez Policję, Straż Miejską lub Pogotowie.
4. Zasady pobytu w Ogrzewalni określa Regulamin Pobytu zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia