ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla SeniorówDzienny Dom Pomocy Społecznej

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej swoją działalność prowadzi w placówkach mieszczących się przy ulicach: - Szymanowskiego 5a – 25 miejsc dziennego pobytu (32) 298-93-88 - Szybikowa 8 – 35 miejsc dziennego pobytu (32) 266-37-01. 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych polegające na: 1) zapewnieniu odpowiednich warunków do wielogodzinnego pobytu, 2) zapewnieniu posiłków w czasie pobytu, 3) organizowaniu zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych i rehabilitacji ruchowej, 4) gwarantowaniu kontaktów międzyludzkich, 5) organizowaniu i współuczestniczeniu w zajęciach kulturalno-towarzyskich, 6) współpracy z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego, 3. Prawo do pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. 4. Zasady pobytu i odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu. 5. Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej odpowiada za funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, a szczególności: 1) tworzy warunki do realizacji zadań przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 2) sprawuje nadzór nad mieniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 3) organizuje pracę podległych mu pracowników, 4) ustala zakresy czynności dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 5) odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy