ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Zamówienia Publiczne ArchiwumOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu na drugi kwartał 2016 roku - 2" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu na trzeci kwartał 2016 roku" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Archiwum

Plany budżetowe CUSiW działających w jego ramach oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum.
Dotyczy lat 2004-2009.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Archiwum

Plany budżetowe CUSiW oraz jednostek działających w ramach Centrum. Dotyczy roku 2012


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Archiwum

Plany budżetowe CUSiW oraz jednostek działających w ramach Centrum.Dotyczy lat 2010-2011


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 759 z późn. zm.) postanawiam unieważnić postępowanie na dostawę żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko "informatyk" w CUSiW w Sosnowcu.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki końcowej selekcji kandydatów na urzędnicze stanowisko "informatyk". Szczegóły zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNEJ SELEKCJI NA STANOWISKO "INFORMATYKA" W CUSIW W SOSNOWCU.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki ze wstępnej selekcji kandydatów na urzędnicze stanowisko "informatyk" w CUSiW.Szczegóły kolejnego etatpu konkursu zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze kandydatów na urzędnicze stanowisko "INFORMATYK" w CUSiW w Sosnowcu.

Dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza otwarty konkurs na urzędnicze stanowisko "INFORMATYK"(pełny etat) w CUSiW.

Szczegółowe informacje zawiera dołączony do ogłoszenia Załącznik. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Załącznik: Przetarg (Przetarg żywn. XII 2014.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje zawiera dołączone ZAŁĄCZNIKI.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje zawiera dołączone ZAŁĄCZNIKI.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO "REFERENT DS. INFORMATYCZNYCH".

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki naboru na urzędnicze stanowisko "referent ds. informatycznych" w CUSiW. Szczegóły zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNEJ SELEKCJI.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki wstępnej selekcji na stanowisko urzędnicze: referent ds.informatycznych. Szczegóły dotyczące kolejnego etapu konkursu zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze do CUSiW w Sosnowcu.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu przedstawia obowiązujący od dnia 01.05.2014r. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze do CUSiW. Treść regulaminu zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o naborze kandydatów na urzędnicze stanowisko "referent ds. informatycznych" w CUSiW.

Dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze "referent ds. informatycznych". Szczegółówe dane dotyczące naboru zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5a, 41 – 219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK

Załącznik: Ogłoszenie (ogłosz. w wyborze najkorzys.I.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5a, 41 – 219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytania do przetargu na olej opałowy

Odpowiedź na zapytania do przetargu na olej opałowy

Załącznik: Odp na zapytania (Odpowiedź na zapytania do przetargu na olej opałowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłuża się termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego do dnia 08.10.2013 roku.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.


Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

 Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zakres Działania

1. Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych przy ul. Piotrkowskiej 19 (32) 294-70-52, posiada 80 miejsc całodobowych okresowego pobytu. Udziela pomocy osobom, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia. 2. Pomoc w formie schronienia Ośrodek zapewnia: 1) osobom, których ostatnim miejscem zameldowania był Sosnowiec, 2) osobom, których pobyt w Ośrodku uzasadnia szczególna sytuacja osobista, 3. Do podstawowych zadań Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych należy: 1) zapewnienie całodobowej pomocy osobom bezdomnym 2) opracowanie diagnozy socjalnej oraz planu pomocy 3) pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, 4) współpraca z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego. 4. Prawo do pobytu w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Sosnowca. 5. Zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Ośrodku określa uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu. 6. Zasady pobytu określa Regulamin Porządkowy zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.


Zakres działań

1. Łaźnia mieści się przy ul. Piotrkowskiej 17. Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 do 14.00 i od 16.00. do 19.00 oraz od piątku do soboty w godzinach od 10.00 do 13.00 i od 16.00 do 19.00

2. Prawo do korzystania z łaźni mają osoby zdolne do samoobsługi, pełnoletnie na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dopuszcza się korzystanie z łaźni osobom niepełnoletnim pod opieką opiekunów prawnych lub rodziców.

4. Zasady korzystania z Łaźni określa Regulamin, opracowany przez Kierownika Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych, zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.


Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5a, 41 – 219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegłówe informacje zawiera dołączony ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa oleju opałowego grzewczego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa mięsa i wędlin oraz drobiu do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5a, 41 – 219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę drobiu i produktów mleczarskich do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Załącznik: Załącznik 1 (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa drobiu i produktów mleczarskich do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5A, 41–219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, konserw i różnych produktów spożywczych, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.

Załącznik: Załącznik nr1 (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego - „Wykonanie warsztatowe kontenera-łaźnia dla bezdomnych wraz z transportem, montażem i posadowieniem na placu przy ul. Piotrkowskiej 17 w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawierają dołączone do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5A, 41–219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, konserw i różnych produktów spożywczych, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.

Załącznik: Załącznik nr1. (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, konserw i różnych produktów spożywczych, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie wyników naboru na urzędnicze stanowisko "księgowy" (umowa na zastępstwo).

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki końcowej selekcji kandydatów na urzędnicze stanowisko "księgowy" w CUSiW (umowa na zastępstwo). Szczegółowe informacje zawiera Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach wstępnej selekcji kandydatów na urzędnicze stanowisko "księgowy" w CUSiW (umowa na zastępstwo).

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza wyniki wstępnej selekcji kandydatów na urzędnicze stanowisko "księgowy" (umowa na zastępstwo).

Listę ofert przyjętych i odrzuconych oraz termin kolejnego etapu konkursu zawiera dołączony Załącznik.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 5A, 41–219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, konserw i różnych produktów spożywczych, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.

Załącznik: Załącznik nr1. (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa mięsa i wędlin, drobiu, konserw i różnych produktów spożywczych, zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawiera dołączony do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIK.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego -„Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu na drugi kwartał 2016 roku" (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego - „Wykonanie warsztatowe kontenera mieszkalnego wraz z transportem, montażem i posadowieniem na placu przy ul. Piotrkowskiej 23 w Sosnowcu” (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje zawierają dołączone do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych; 41-200 Sosnowiec ul. Piotrkowska 19, tel./faks (032) 294-70-52 ogłasza przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 Euro na wykonanie ogrodzenia w/w placówki (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje zawierają dołączone do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik: Umowa (umowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych; 41-200 Sosnowiec ul. Piotrkowska 19, tel./faks (032) 294-70-52 ogłasza przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 Euro na wykonanie ogrodzenia w/w placówki (zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje zawierają dołączone do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik: Umowa. (UMOWA_NR.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.

STOŁÓWKA ŚRODOWISKOWA w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w procedurze uproszczonej o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 Euro na DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH dla w/w Stołowki Środowiskowej (zgodnie z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.; Dz.U. nr 19, poz.177 z późn .zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące:

1. Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Formularza cenowego. (Zał. nr 1 do Specyfikacji)
4. Formularza ofertowego. (Zał. nr 2 do Specyfikacji)
5. Oświadczenia na podst. Art.22 ust.1 i Art.24 ust.1 w/w Ustawy.
(Zał. nr 3 do Specyfikacji)
6. Umowy dostawy. (Zał. nr 4 do Specyfikacji)

zawierają dołączone do niniejszego ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf