ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu


BIP > Ośrodek Interwencji KryzysowejZakres Działania

1.Ośrodek Interwencji Kryzysowej swoją działalność prowadzi w placówkach mieszczących się przy ulicach:

- Szymanowskiego 5a – 4 miejsca całodobowe okresowego pobytu (32) 298-93-87

- Kraszewskiego 21 – 2 miejsca całodobowe okresowego pobytu (32) 298-00-49.

2.Zakres działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej obejmuje:

1) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną w celu odzyskania kontroli nad własnym życiem

2) zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej poprzez: a. zapewnienie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pomoc ta nie wymaga decyzji administracyjnej, b. świadczenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej

3. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny nieodpłatnie, bez względu na posiadany dochód, pomoc ta nie wymaga decyzji.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność całodobową.

5. Zasady pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej określa Regulamin Porządkowy ustalany przez Dyrektora Centrum.