ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


BIP > MajątekKapitał zakładowy

Kapitał zakładowy ZWiK sp. z o.o.:  29 046 900,- PLN


strzałka do góry