ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


BIP > Rada Nadzorcza i ZarządRada Nadzorcza i Zarząd

Rada Nadzorcza: Ryszard Kuc          - przewodniczący

                        Grzegorz Sulima     - sekretarz

                        Barbara Słotwińska - członek

Zarząd:             Artur Torbus - Prezes zarządu


strzałka do góry