ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


BIP > Godziny pracyGodziny pracy

Czas pracy w zakładzie: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Kasa czynna w godzinach: 7.00 - 14.30 z przerwą od godz. 9.00 do godz. 10.00. 

Dyżur awaryjny dotyczący sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- w godzinach pracy zakładu zgłoszenia awarii przyjmuje Wydział ZWK - tel. /0-74/ 660-66-83

- po godz. 15.00 zgłoszenia awarii przyjmuje dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego - tel. /0-74/ 660-66-83 lub tel. kom. 608921321.


strzałka do góry