ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


BIP > Forma prawnaForma prawna

Zakład Wodociąów i Kanalizacji
w Świebodzicach jest spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w dniu 12.08.1998 r. w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.
Aktualny nr KSR 0000146255
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabarycznej
we Wrocławiu.


strzałka do góry