ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatAKTYWNY SAMORZĄD

„AKTYWNY SAMORZĄD” – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Powiat Ząbkowicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który umożliwi kontynuacje dotychczas udzielanej pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym w ramach programów realizowanych przez Dolnośląski Odział PFRON we Wrocławiu.Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.      Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2.      Obszar B – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3.      Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4.      Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5.      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7.      Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. przy ul. B. Prusa 5 w terminie do 30.09.2012 r. w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl, www.pfron.org.pl oraz bezpośrednio w siedzibie PCPR (tel. 748156-000, 748156-828). 


strzałka do góry