ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatOświadczenie o stanie kotroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności
dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W 2011 roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej:

dokonano identyfikacji oraz analizy ryzyka dla poszczególnych obszarów.

dokonano samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich

sporządzono harmonogram kontroli zarządczej na 2011 rok na podstawie którego,
przeprowadzono kontrole wg zadań wyszczególnionych w harmonogramie.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących
z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

systemu zarządzania ryzykiem,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Załącznik: oświadczenie (Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry