ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że

od dnia 21.03.2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 2012r.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum oraz na stronach internetowych Centrum:

www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl

www.biuletyn.abip.pl/pcpr-zabkowicesl/

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 5 ust.12 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

( Dz. U. Nr 230 poz. 1690) oraz ze względu na ograniczone środki finansowe

pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

 

 

 

Beata Mirek

Dyrektor PCPR

w Ząbkowicach Śl.

 

 


strzałka do góry