ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje o możliwości przystąpienia do projektu "To ja kształtuję swój los" w roku 2012.

Do projektu może przystąpić osoba:
- w wieku 15- 64 lata;
- nieaktywna zawodowo lub bezrobotna;
- korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej;
- zagrożona wykluczeniem społecznym.

uczestników poszukujemy wśród:
- osób niepełnosprawnych lub
- osób które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
- osób w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież znajdująca się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach naturalnych)

Uczestnicy projektu w roku 2012 mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów, warsztatów podnoszenia kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych, skierowania i finansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych lub turnusu rehabilitacyjnego.


Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Prusa 5. 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. 748 156 828.


strzałka do góry