ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatSpotkanie informacyjne

grafika

W dniu 18 marca 2010 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu.
Informacja dotycząca spotkania została umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w dwóch lokalnych gazetach. Ponadto do młodzieży współpracującej w tut. Centrum Pomocy Rodzinie zostały rozesłane imienne zaproszenia na spotkanie.
W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, spośród których kilka podpisało deklarację przystąpienia do projektu.


strzałka do góry