ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatPromocja projektu

grafika

Projekt systemowy "To ja kształtuję swój los" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich prowadzi działania informujące i promujące zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Sale wykładowe oraz pomieszczeni w których realizowany jest projekt zostały oznaczone w celu poinformowania o realizowanych zajęciach, grupie docelowej oraz źródle współfinansowania.


strzałka do góry