ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatWarsztaty kompetencji społecznych i zawodowych

grafika

W dniu 30 maja br. odbyły się warsztaty dotyczące nabycia umiejętności podnoszących kluczowe kompetencje życiowe zorganizowane w ramach wsparcia udzielonego uczestnikom projektu "To ja kształtuję swój los".
Warsztaty otworzyły cały cykl spotkań z uczestnikami projektu.
Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Padula. Otwarcia warsztatów dokonała Pani Beata Mirek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Ślaskich.


strzałka do góry