ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatSpotkanie informacyjne 18 luty 2009

grafika

W dniu 18 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne na które zaproszeni zostali wszyscy wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych współpracujący w tut. Centrum Pomocy Rodzinie a także grupa wychowanków Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane działania które będą realizowane w roku 2009.

Spotkanie było częścią procesu rekrutacyjnego, w wyniku którego wyłoniono listę uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem w roku 2009.


strzałka do góry