ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE

grafika

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH POSZUKUJE KANDYDATÓW NA ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE.

Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie, które m.in. nie były karane, posiadają pozytywną opinię środowiska, wykażą się dobrym stanem zdrowia, odbędą stosowne szkolenie dla rodzin zastępczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do tut. Centrum osobiście, udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem telefonu (074) 815 68 28 lub (074) 815 60 00 – osoba do kontaktów Nelina Oczkoś.

Niech każde zagubione dziecko znajdzie swój dom!

Dyrektor PCPR
Beata Mirek


strzałka do góry