ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatIndywidulane poradnictwo

Jednym z elementów wsparcia udzielanego uczestnikom projektu była możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym.


strzałka do góry