ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich


BIP > KomunikatWarsztaty z psychologiem - doradcą zawodowym

grafika

W dniach 14 i 21 czerwca odbyły się warsztaty, w których udział wzięli uczestnicy projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.2.

Warsztaty prowadziła Pani Anna Kocoń – psycholog, doradca zawodowy oraz pracownicy tut. Centrum Pomocy Rodzinie Panie Nelina Oczkoś oraz Karolina Bieruta.

Program zrealizowanych warsztatów obejmował zagadnienia związane z rozwojem samopoznania, wyborem zawodu, oceną własnych możliwości oraz samooceną wartości i ich wpływem na wybór zawodu.


strzałka do góry