ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY


BIP > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY > Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe 2/2022

Zapytanie ofertowe 2/2022 na wyposażenie żłobka z dnia 06.07.2022

Załącznik: Załącznik nr 1 (Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy 2 2022 - Czesc 1.docx)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy 2 2022 - Czesc 2.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 1/2022

Zapytanie ofertowe 1/2022 na wyposażenie żłobka z dnia 27.06.2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 4/2021

Zapytanie ofertowe 4/2021 na zakup, montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem z dnia 08.09.2021

Załącznik: Zapytanie ofertowe (4_2021 Zapytanie ofertowe na zakup montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem SKAN.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 4 2021 - Zakup montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 3/2021

Zapytanie ofertowe 3/2021 na organizację placu zabaw z dnia 08.09.2021

Załącznik: Ogłoszenie (3_2021 Zapytanie ofertowe na organizację placu zabaw SKAN.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy 3 2021 - Organizacja placu zabaw.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 2/2021

Informacja o zmianie z dnia 07-05-2021 w Zapytaniu ofertowym 2/2021

Zapytanie ofertowe 2/2021 na organizację placu zabaw z nawierzchnią i montażem z dnia 27.04.2021 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 1/2021 - Anulowanie

Informacja o naulowaniu Zapytania ofertowego 1/2021
 
--- 
Zapytanie ofertowe 1/2021 na organizację placu zabaw z
nawierzchnią i montażem
 
Informacje o zmianie z dnia 12-04-2021 w załączniku. 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (zapytanie ofertowe 1_2021 na organizacje placu zabaw z nawierzchnia i montazem z dnia 2021_04_08.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 6/2020

Zapytanie ofertowe 6/2020 na catering z dowozem dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy )

Załącznik: Ogłoszenie (zapytanie ofertowe 6 2020 pełne ogłoszenie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe 5/2020

Zapytanie ofertowe 5/2020 na: wyposażenie żłobka i placu zabaw

Załącznik: Załącznik nr 1 (zalacznik nr1 do zapytania ofertowego 5_2020.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie Ofertowego nr 4/2020

Przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń żłobka i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe 4_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń żłobka i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (Formularz Zapytanie ofertowe 4_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń żłobka i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.docx)
Załącznik: Ogloszenie_9283 (1)baza konkurencyjności (Baza Konkurencyjności Zapytanie ofertowe 4_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń żłobka i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2020, numer sprawy 2/2020

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2020, numer sprawy 2/2020

 "Przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń w żłobku i organizacji placu zabaw z nawierzchnią"

 -------

W związku z oczywistym błędem odnoszącym się do pominięcia informacji o możliwości składania ofert poza formą papierową, to również poprzez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

-w  pkt. 13.2 zapytania ofertowego 2/2020, stanowiącym wadę niniejszego zapytania - Zamawiający dokonał anulowania niniejszego ogłoszenia.

 ------- 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe 2_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń w żłobku i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 1 (formularz do zapytania ofertowego 2_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń w żłobku i organizacji placu zabaw z nawierzchnią.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2020, numer sprawy 1/2020


Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2020, numer sprawy 1/2020

 

„Budowa szybu windowego celem likwidacji barier architektonicznych w budynku od piwnicy do II pietra”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry