ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY


BIP > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWYInformacja RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” z siedzibą w Łodzi przy ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź.


strzałka do góry