ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie


BIP > KomunikatDostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 15
49-200 Grodków


strzałka do góry