ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > DPS "Zacisze" w OlsztynkuDPS

Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" mieści się w Olsztynku przy ulicy Park nr 5. Jest usytuowany na terenie gminy Olsztynek. Zlokalizowany jest w pięknej parkowej okolicy, umożliwia więc mieszkańcom korzystanie z uroków aury zarówno zimowej, jak i letniej. Dom oddano do użytku w kwietniu 1971r. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zamieszkuje w nim 194 mieszkańców zróżnicowanych wiekiem. Dom Pomocy Społecznej jest placówką koedukacyjną, podzieloną na cztery oddziały. Do dyspozycji mieszkańców na każdym z oddziałów znajdują się pokoje 3, 2, 1-osobowe, stołówki i świetlice oraz pracownie terapii zajęciowej, gabinety medycznej pomocy doraźnej i rehabilitacyjne. W budynku funkcjonują windy umożliwiające poruszanie się mieszkańcom na wózkach. Ponadto Dom zatrudnia personel opiekuńczo-terapeutyczny, medyczno-rehabilitacyjny oraz administracyjno - gospodarczy. 


strzałka do góry