ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Fundusz Przeciwdziałania COVID-19Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

grafika

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku  otrzymał w 2022 roku dodatkowe środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie go przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez  jednostkę.

Kwota przyznanego dofinansowania: 

I transza: 117 920,00 zł

II transza: 45095,00 zł


strzałka do góry