ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Zamówienia publiczneAktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

_


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku

Dostawa artukułów żywnościowych w roku 2022.

 Adres prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4bf7272-3805-4c0c-9767-ba78792efd8a  

 

 

Wyjaśnienie treści SWZ

Załącznik nr 7 

 

Modyfikacja załącznik 2 SWZ Formularz ofertowy (uzupełnienie kryteriów) 

   Formularz ofertowy (zał. nr 2 swz) 

 

Informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia 

 Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Dom Pomocy Społecznej

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załącznik: SWZ (SWZ 2022 dostawy żywności-podpisany.pdf)
Załącznik: Formularz 1A (Formularz cenowy (zał. nr 1a swz).xls)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań zp na 2021 r.

Plan postępowań zp na 2021 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na zakup i dostawę mięsa w roku 2021


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa mięsa i wędlin w roku 2021

Zakup i dostawa mięsa i wędlin w roku 2021

Załącznik: SIWZ (SIWZ z załącznikami na zakup i dostawę mięsa i wędlin w roku 2021.pdf)
Załącznik: Zał. nr 2 (Załącznik nr 2 do SIWZ Formulasz oferty.docx)
Załącznik: Zał. nr 3 (Załącznik nr 3 Formularz cenowy.docx)
Załącznik: Zał. nr 4 (Załącznik nr 4a do SIWZ oświadczenia.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANEGO W 2020 ROKU

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2020 rku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o podpisaniu umowy na Sprzedaż i dostawę mięsa i wędlin w roku 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę mięsa i wędlin w roku 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż i dostawę mięsa i wędlin w roku 2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa i wędlin w roku 2020

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz cenowy

 

Załącznik: OGŁOSZENIE (Ogłoszenie na zakup i dostawę mięsa i wedlin w roku 2020.pdf)
Załącznik: SIWZ (SIWZ na zakup i dostawę mięsa i wędlin w roku 2020.pdf)
Załącznik: Zał. 3 (Załącznik 3 SIWZ-formularz cenowy.xls)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry