ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 194721

Opcje menu:

DOSTAWY | 68569

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18247

USŁUGI | 62371

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 2095

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2320

01- serwis sprzętu medycznego | 2584

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2213

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2236

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1912

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3088

11- dostawa leków | 2010

09- ROBOTY BUDOWLANE | 2258

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2342

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2709

09-1 Roboty budowlane | 1711

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3327

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1827

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1736

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1720

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1768

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1988

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1743

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2351

15- Świadczenie usług ochrony | 2292

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5900

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2534

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2275

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2298

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1659

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2586

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1966

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1931

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 2082

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2249

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2369

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1901

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2858

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1638

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2867

04- Budowa zbiornika wody | 1852

20- Budowa zbiornika wody | 1911

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28694

09- dostawa wyrobów medycznych | 3037

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1666

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1879

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1411

29- dostawa leków - program lekowy | 1686

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2251

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1920

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 2041

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1894

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1951

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2815

02- serwis sprzętu medycznego | 2671

06- dostawa leków | 1712

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1838

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1995

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1524

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1656

11- dostawa wyrobów medycznych | 3666

12- dostawa wyrobów medycznych | 2017

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1558

14 - dostawa leków | 2014

Protokoły z kontroli | 3859

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4430

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1856

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2502

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 11164

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2215

20- dostawa aparatury medycznej | 4398

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1850

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1735

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 2093

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1212

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1594

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8946

1- dostawa leków - program lekowy | 1411

4- dostawa leków | 1882

3- Serwis komory Haux | 1073

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1369

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3700

7- Serwis komory Haux | 870

10- Serwis komory Haux | 1574

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1989

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3749

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1740

16- dostawa wyrobów medycznych | 2321

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 2165

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2929

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2881

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1585

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 817

15- odbiór odpadów med. i innych | 879

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 958

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1968

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1850

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 669

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 871

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 858

ROBOTY BUDOWLANE | 3074

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 552

KONKURSY | 5909

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 5490

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 641

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 428

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 484

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 590

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 571

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 291

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 321

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 450

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 542

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 1002

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 366

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 424

Wykonywanie i opisywanie badań | 403

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 316

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 1096

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 1125

DIALOG TECHNICZNY | 851

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 431

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 432

2/UCMMiT/PN/2020 | 457

08/UCMMiT/PN/2020 środki cieniujące | 409

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI - 10/UCMMiT/PN/2020 | 387

Postępowanie konkursowe 7/2020 | 377

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI 11/UCMMiT/PN/2020 | 423

13/UCMMiT/PS/2020 ŻYWIENIE | 410

09/UCMMiT/PN/2020 LEKI | 406

SZYB DŹWIGOWY Z WINDĄ | 458

15/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA RESPIRATORÓW | 415

14/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO | 373

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA | 204

Udzielanie świadczeń zdr przez pielęgniarki/rzy | 352

Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med. | 224

18/UCMMiT/2020 OPATRUNKI | 588

17/UCMMiT/PN/2020 - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW | 316

11/UCMMiT/NP/2020 PRANIE | 258

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza | 210

01/UCMMiT/NP/2021 SPRZĄTANIE | 233

ROK 2020 | 186

ROK 2019 | 146

ROK 2021 | 244

15 - udzielanie świadczeń zdr. przez pielęgniarki | 23

DOSTAWY | 212

ROBOTY BUDOWLANE | 208

19/UCMMiT/PN/2020 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI | 229

16/UCMMiT/PN/2020 WDROŻENIE EDM i USŁUG | 413

Plan postępowań na rok 2021 | 272

02/UCMMiT/TP-fn/2021 Usługi serwisowania sprzętu | 350

05/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 304

04/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 268

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 120

Udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego | 75

06/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW | 102

02/UCMMiT/NP/2021 Dostawa artykułów biurowych | 152

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 48

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 50

03 Usługi w zakresie diagnostyki obrazowej | 112

ZAPYTANIA OFERTOWE | 158

04 Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej | 57

08/UCMMiT/PN/2021 Sukcesywne dostawy (...) leków | 79

ROK 2020 | 24

07/UCMMiT/NP/2021 Dostawa łóżek elektrycznych | 33


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23

strzałka do góry