ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 199958

Opcje menu:

DOSTAWY | 68747

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18389

USŁUGI | 67363

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 2230

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2454

01- serwis sprzętu medycznego | 2714

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2327

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2375

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 2155

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3209

11- dostawa leków | 2127

09- ROBOTY BUDOWLANE | 2385

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2479

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2821

09-1 Roboty budowlane | 1833

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3437

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1939

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1859

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1848

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1880

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2100

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1846

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2475

15- Świadczenie usług ochrony | 2420

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 6011

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2644

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2379

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2414

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1754

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2692

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 2066

11- Dostawa wyrobów medycznych | 2039

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 2181

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2346

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2463

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1990

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2942

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1734

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2973

04- Budowa zbiornika wody | 1946

20- Budowa zbiornika wody | 2003

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28795

09- dostawa wyrobów medycznych | 3117

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1768

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1983

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1507

29- dostawa leków - program lekowy | 1782

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2324

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 2009

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 2117

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1982

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 2035

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2895

02- serwis sprzętu medycznego | 2753

06- dostawa leków | 1785

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1915

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 2090

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1609

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1738

11- dostawa wyrobów medycznych | 3743

12- dostawa wyrobów medycznych | 2088

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1643

14 - dostawa leków | 2096

Protokoły z kontroli | 4047

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4511

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1931

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2608

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 11244

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2300

20- dostawa aparatury medycznej | 4479

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1934

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1811

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 2169

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1303

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1669

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 9028

1- dostawa leków - program lekowy | 1498

4- dostawa leków | 1957

3- Serwis komory Haux | 1154

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1445

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3858

7- Serwis komory Haux | 952

10- Serwis komory Haux | 1659

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 2079

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3829

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1869

16- dostawa wyrobów medycznych | 2406

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 2241

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 3007

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2961

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1666

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 891

15- odbiór odpadów med. i innych | 959

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 1038

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 2044

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1927

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 750

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 945

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 953

ROBOTY BUDOWLANE | 3242

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 638

KONKURSY | 7691

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 5578

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 725

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 507

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 572

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 684

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 653

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 371

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 401

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 538

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 644

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 1092

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 444

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 511

Wykonywanie i opisywanie badań | 490

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 398

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 1255

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 1233

DIALOG TECHNICZNY | 1011

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 527

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 525

2/UCMMiT/PN/2020 | 599

08/UCMMiT/PN/2020 środki cieniujące | 563

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI - 10/UCMMiT/PN/2020 | 540

Postępowanie konkursowe 7/2020 | 605

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI 11/UCMMiT/PN/2020 | 568

13/UCMMiT/PS/2020 ŻYWIENIE | 597

09/UCMMiT/PN/2020 LEKI | 558

SZYB DŹWIGOWY Z WINDĄ | 659

15/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA RESPIRATORÓW | 566

14/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO | 514

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA | 372

Udzielanie świadczeń zdr przez pielęgniarki/rzy | 603

Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med. | 447

18/UCMMiT/2020 OPATRUNKI | 771

17/UCMMiT/PN/2020 - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW | 478

11/UCMMiT/NP/2020 PRANIE | 428

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza | 406

01/UCMMiT/NP/2021 SPRZĄTANIE | 525

ROK 2020 | 385

ROK 2019 | 305

ROK 2021 | 473

15 - udzielanie świadczeń zdr. przez pielęgniarki | 206

DOSTAWY | 554

ROBOTY BUDOWLANE | 488

19/UCMMiT/PN/2020 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI | 572

16/UCMMiT/PN/2020 WDROŻENIE EDM i USŁUG | 930

Plan postępowań na rok 2021 | 519

02/UCMMiT/TP-fn/2021 Usługi serwisowania sprzętu | 762

05/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 694

04/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 604

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 297

Udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego | 231

06/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW | 384

02/UCMMiT/NP/2021 Dostawa artykułów biurowych | 366

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 197

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 192

03 Usługi w zakresie diagnostyki obrazowej | 324

ZAPYTANIA OFERTOWE | 961

04 Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej | 203

08/UCMMiT/PN/2021 Sukcesywne dostawy (...) leków | 364

ROK 2020 | 187

07/UCMMiT/NP/2021 Dostawa łóżek elektrycznych | 333

10/UCMMiT/TP-fn/2021 Dostawy wyrobów medycznych | 261

16 - udzielanie świadczeń zdr. przez pielęgniarki | 202

09/UCMMiT/TP-fn/2021 PRACOWNIA RTG (...) | 154

13/UCMMiT/TP-fn/2021 Dostawy wyrobów medycznych | 113

05/UCMMiT/NP/2021 Dostawa środków czystości | 302

11/UCMMiT/TP-fn/2021 USŁUGI ŻYWIENIA | 149

06/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW | 264

18 - Pełnienie nadzoru nad Kliniką | 121

09/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA DEFIBRYLATORA | 145

Udzielanie św. zdrowotnych przez pielęgniarki IP | 96

16/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA GAZÓW | 115

17/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW | 79

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 84

18/TP-fn/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 104

19/TP-fn/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH | 108

11/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA MACERATORA | 92

12/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA MACERATORA | 87

20/UCMMiT/TP-fn/2021 USŁUGI ŻYWIENIA | 92

14/UCMMiT/TP-fn/2021 WYMIANA ORAZ MONTAŻU DŹWIGU | 126

16/UCMMiT/2021 DOSTAWA MACERATORÓW | 169

14/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA ERGOSPIROMETRA | 98

15/UCMMiT/2021 USŁUGI PSYCHOLOGICZNE | 77

SZACOWANIE WARTOŚCI | 149

15 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY I MIENIA | 131

13/UCMMiT/NP/2021 USŁUGI PRANIA | 157

21/UCMMiT/TP-fn/2021 WYMIANA ORAZ MONTAŻU DŹWIGU | 80

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (med. pra.) | 89

Udzielanie św. zdrowotnych przez pielęgniarki | 86

Udzielanie świadczeń/konsultacji lekarskich (okul) | 57

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 47

Nadzór na Kliniką Kardiologii i Chorób Wew. | 73

Udzielanie św. zdrowotnych przez ratowników med. | 67

22/TP-fn/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH | 51

18 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ | 120

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022 | 56

SZACOWANIE WARTOŚCI SZYB | 10

01/UCMMiT/NP/2022 SPRZĄTANIE | 87

01/UCMMiT/TP-fn/2022 WYMIANA ORAZ MONTAŻU DŹWIGU | 16


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23

strzałka do góry