ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 192131

Opcje menu:

DOSTAWY | 68520

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18194

USŁUGI | 57660

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 2055

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2284

01- serwis sprzętu medycznego | 2538

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2168

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2191

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1842

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3046

11- dostawa leków | 1972

09- ROBOTY BUDOWLANE | 2149

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2301

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2668

09-1 Roboty budowlane | 1667

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3276

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1791

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1690

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1680

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1732

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1951

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1705

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2310

15- Świadczenie usług ochrony | 2247

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5855

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2493

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2234

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2256

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1623

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2547

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1922

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1883

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 2038

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2214

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2286

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1865

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2826

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1603

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2830

04- Budowa zbiornika wody | 1814

20- Budowa zbiornika wody | 1879

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28663

09- dostawa wyrobów medycznych | 2995

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1636

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1845

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1378

29- dostawa leków - program lekowy | 1648

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2205

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1886

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 2002

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1855

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1912

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2779

02- serwis sprzętu medycznego | 2633

06- dostawa leków | 1676

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1799

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1923

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1434

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1617

11- dostawa wyrobów medycznych | 3631

12- dostawa wyrobów medycznych | 1979

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1523

14 - dostawa leków | 1977

Protokoły z kontroli | 3810

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4399

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1822

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2468

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 11120

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2178

20- dostawa aparatury medycznej | 4365

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1760

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1696

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 2059

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1176

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1559

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8910

1- dostawa leków - program lekowy | 1377

4- dostawa leków | 1846

3- Serwis komory Haux | 1038

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1337

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3641

7- Serwis komory Haux | 840

10- Serwis komory Haux | 1541

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1895

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3713

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1696

16- dostawa wyrobów medycznych | 2282

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 2125

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2892

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2842

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1499

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 781

15- odbiór odpadów med. i innych | 845

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 920

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1937

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1795

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 623

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 838

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 771

ROBOTY BUDOWLANE | 2988

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 515

KONKURSY | 5031

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 5449

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 598

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 369

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 440

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 543

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 531

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 252

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 275

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 352

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 495

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 961

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 330

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 391

Wykonywanie i opisywanie badań | 370

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 276

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 1050

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 1079

DIALOG TECHNICZNY | 794

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 368

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 373

2/UCMMiT/PN/2020 | 413

08/UCMMiT/PN/2020 środki cieniujące | 345

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI - 10/UCMMiT/PN/2020 | 317

Postępowanie konkursowe 7/2020 | 283

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI 11/UCMMiT/PN/2020 | 349

13/UCMMiT/PS/2020 ŻYWIENIE | 330

09/UCMMiT/PN/2020 LEKI | 322

SZYB DŹWIGOWY Z WINDĄ | 391

15/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA RESPIRATORÓW | 359

14/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO | 314

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA | 132

Udzielanie świadczeń zdr przez pielęgniarki/rzy | 226

Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med. | 127

18/UCMMiT/2020 OPATRUNKI | 502

17/UCMMiT/PN/2020 - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW | 223

11/UCMMiT/NP/2020 PRANIE | 173

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza | 133

01/UCMMiT/NP/2021 SPRZĄTANIE | 132

ROK 2020 | 103

ROK 2019 | 69

ROK 2021 | 136

DOSTAWY | 98

ROBOTY BUDOWLANE | 108

19/UCMMiT/PN/2020 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI | 134

16/UCMMiT/PN/2020 WDROŻENIE EDM i USŁUG | 269

Plan postępowań na rok 2021 | 133

02/UCMMiT/TP-fn/2021 Usługi serwisowania sprzętu | 186

05/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 133

04/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 91

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 14

Udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego | 11


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23

strzałka do góry