ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 191243

Opcje menu:

DOSTAWY | 68485

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18165

USŁUGI | 56365

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 2033

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2260

01- serwis sprzętu medycznego | 2468

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2146

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2166

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1810

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3021

11- dostawa leków | 1947

09- ROBOTY BUDOWLANE | 2110

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2271

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2638

09-1 Roboty budowlane | 1637

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3249

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1760

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1669

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1659

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1677

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1896

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1679

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2275

15- Świadczenie usług ochrony | 2219

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5825

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2461

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2196

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2225

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1598

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2521

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1891

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1853

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 2015

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2176

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2256

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1841

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2803

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1574

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2797

04- Budowa zbiornika wody | 1746

20- Budowa zbiornika wody | 1860

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28641

09- dostawa wyrobów medycznych | 2959

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1607

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1824

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1350

29- dostawa leków - program lekowy | 1626

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2184

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1864

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 1980

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1823

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1891

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2748

02- serwis sprzętu medycznego | 2611

06- dostawa leków | 1643

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1773

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1895

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1398

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1585

11- dostawa wyrobów medycznych | 3598

12- dostawa wyrobów medycznych | 1960

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1499

14 - dostawa leków | 1951

Protokoły z kontroli | 3791

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4373

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1802

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2451

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 11095

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2147

20- dostawa aparatury medycznej | 4346

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1733

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1668

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 2045

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1155

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1528

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8891

1- dostawa leków - program lekowy | 1324

4- dostawa leków | 1827

3- Serwis komory Haux | 1008

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1313

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3602

7- Serwis komory Haux | 817

10- Serwis komory Haux | 1513

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1829

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3682

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1680

16- dostawa wyrobów medycznych | 2257

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 2096

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2864

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2817

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1470

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 762

15- odbiór odpadów med. i innych | 822

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 893

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1919

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1702

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 602

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 816

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 732

ROBOTY BUDOWLANE | 2931

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 487

KONKURSY | 4652

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 5417

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 573

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 304

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 414

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 504

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 493

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 226

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 256

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 320

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 463

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 930

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 309

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 370

Wykonywanie i opisywanie badań | 352

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 254

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 1019

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 1054

DIALOG TECHNICZNY | 764

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 315

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 307

2/UCMMiT/PN/2020 | 380

08/UCMMiT/PN/2020 środki cieniujące | 303

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI - 10/UCMMiT/PN/2020 | 288

Postępowanie konkursowe 7/2020 | 247

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI 11/UCMMiT/PN/2020 | 312

13/UCMMiT/PS/2020 ŻYWIENIE | 291

09/UCMMiT/PN/2020 LEKI | 284

SZYB DŹWIGOWY Z WINDĄ | 352

15/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA RESPIRATORÓW | 324

14/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO | 280

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA | 87

Udzielanie świadczeń zdr przez pielęgniarki/rzy | 161

Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med. | 82

18/UCMMiT/2020 OPATRUNKI | 458

17/UCMMiT/PN/2020 - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW | 172

11/UCMMiT/NP/2020 PRANIE | 133

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza | 86

01/UCMMiT/NP/2021 SPRZĄTANIE | 90

ROK 2020 | 59

ROK 2019 | 32

ROK 2021 | 78

DOSTAWY | 52

ROBOTY BUDOWLANE | 49

19/UCMMiT/PN/2020 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI | 72

16/UCMMiT/PN/2020 WDROŻENIE EDM i USŁUG | 167

Plan postępowań na rok 2021 | 68

02/UCMMiT/TP-fn/2021 Usługi serwisowania sprzętu | 91

05/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 30


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23

strzałka do góry