ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 197854

Opcje menu:

DOSTAWY | 68677

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18332

USŁUGI | 65450

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 2176

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2399

01- serwis sprzętu medycznego | 2668

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2279

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2316

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 2079

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3161

11- dostawa leków | 2079

09- ROBOTY BUDOWLANE | 2333

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2417

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2775

09-1 Roboty budowlane | 1780

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3390

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1894

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1805

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1792

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1832

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2045

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1802

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2415

15- Świadczenie usług ochrony | 2355

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5956

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2592

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2334

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2357

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1708

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2644

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 2019

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1982

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 2134

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2304

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2415

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1950

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2904

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1683

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2915

04- Budowa zbiornika wody | 1902

20- Budowa zbiornika wody | 1958

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28742

09- dostawa wyrobów medycznych | 3072

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1716

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1924

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1464

29- dostawa leków - program lekowy | 1737

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2286

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1962

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 2074

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1935

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1993

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2853

02- serwis sprzętu medycznego | 2706

06- dostawa leków | 1741

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1872

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 2039

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1558

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1693

11- dostawa wyrobów medycznych | 3696

12- dostawa wyrobów medycznych | 2053

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1596

14 - dostawa leków | 2047

Protokoły z kontroli | 3987

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4462

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1889

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2549

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 11201

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2260

20- dostawa aparatury medycznej | 4435

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1891

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1771

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 2130

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1246

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1625

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8978

1- dostawa leków - program lekowy | 1444

4- dostawa leków | 1918

3- Serwis komory Haux | 1109

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1401

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3794

7- Serwis komory Haux | 903

10- Serwis komory Haux | 1610

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 2038

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3785

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1807

16- dostawa wyrobów medycznych | 2358

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 2200

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2964

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2916

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1623

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 851

15- odbiór odpadów med. i innych | 914

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 996

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 2000

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1883

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 711

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 905

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 893

ROBOTY BUDOWLANE | 3191

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 589

KONKURSY | 6662

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 5530

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 681

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 461

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 519

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 634

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 610

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 326

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 357

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 487

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 580

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 1050

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 397

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 461

Wykonywanie i opisywanie badań | 440

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 354

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 1196

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 1187

DIALOG TECHNICZNY | 956

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 477

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 471

2/UCMMiT/PN/2020 | 551

08/UCMMiT/PN/2020 środki cieniujące | 508

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI - 10/UCMMiT/PN/2020 | 483

Postępowanie konkursowe 7/2020 | 531

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI 11/UCMMiT/PN/2020 | 516

13/UCMMiT/PS/2020 ŻYWIENIE | 533

09/UCMMiT/PN/2020 LEKI | 506

SZYB DŹWIGOWY Z WINDĄ | 593

15/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA RESPIRATORÓW | 507

14/UCMMIT/PN/2020 DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO | 464

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA | 309

Udzielanie świadczeń zdr przez pielęgniarki/rzy | 508

Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med. | 373

18/UCMMiT/2020 OPATRUNKI | 689

17/UCMMiT/PN/2020 - ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW | 426

11/UCMMiT/NP/2020 PRANIE | 371

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza | 349

01/UCMMiT/NP/2021 SPRZĄTANIE | 420

ROK 2020 | 315

ROK 2019 | 237

ROK 2021 | 389

15 - udzielanie świadczeń zdr. przez pielęgniarki | 135

DOSTAWY | 481

ROBOTY BUDOWLANE | 417

19/UCMMiT/PN/2020 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE/LEKI | 507

16/UCMMiT/PN/2020 WDROŻENIE EDM i USŁUG | 823

Plan postępowań na rok 2021 | 423

02/UCMMiT/TP-fn/2021 Usługi serwisowania sprzętu | 705

05/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 627

04/UCMMiT/TP-fn/2021 Przegląd sprzętu i aparatury | 547

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 250

Udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego | 190

06/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW | 322

02/UCMMiT/NP/2021 Dostawa artykułów biurowych | 329

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 157

Udzielanie świadczeń zdrowotnych | 157

03 Usługi w zakresie diagnostyki obrazowej | 269

ZAPYTANIA OFERTOWE | 587

04 Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej | 161

08/UCMMiT/PN/2021 Sukcesywne dostawy (...) leków | 308

ROK 2020 | 143

07/UCMMiT/NP/2021 Dostawa łóżek elektrycznych | 282

10/UCMMiT/TP-fn/2021 Dostawy wyrobów medycznych | 213

16 - udzielanie świadczeń zdr. przez pielęgniarki | 148

09/UCMMiT/TP-fn/2021 PRACOWNIA RTG (...) | 62

13/UCMMiT/TP-fn/2021 Dostawy wyrobów medycznych | 60

05/UCMMiT/NP/2021 Dostawa środków czystości | 201

11/UCMMiT/TP-fn/2021 USŁUGI ŻYWIENIA | 91

06/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW | 212

18 - Pełnienie nadzoru nad Kliniką | 50

09/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA DEFIBRYLATORA | 86

Udzielanie św. zdrowotnych przez pielęgniarki IP | 28

16/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA GAZÓW | 41

17/UCMMiT/TP-fn/2021 DOSTAWA KARDIOMONITORÓW | 28

Udzielanie świadczeń zdr przez lekarza (kard.) | 28

18/TP-fn/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 49

19/TP-fn/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH | 48

11/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA MACERATORA | 28

12/UCMMiT/NP/2021 DOSTAWA MACERATORA | 33

20/UCMMiT/TP-fn/2021 USŁUGI ŻYWIENIA | 35


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23

strzałka do góry