ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > KONKURSY05/2024 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2024 - Uniważnienie konkursu

Pełna treść unieważnienia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

05/2024 - Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2024 - Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinikach.

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2024 - Rozstrzygnięcie

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2024 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz okulista

Pełna treść konkursu oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie -lekarz okulista.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2024 - ROZSTRZYGNIĘCIE Świadczenia zdrowotne lekarz neurolog, lekarz kardiolog konsultant

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2024 - Świadczenia zdrowotne lekarz neurolog, lekarz kardiolog konsultant

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/2023 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2024 - Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza / pielęgniarkę

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/2023 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pakiety (dziedziny medycyny):

Medycyna Pracy,

Otolaryngologia,

Medycyna Podróży,

Neurologia,

Choroby Metaboliczne,

Nefrologia,

Endokrynologia,

Pulmonologia,

Hepatologia,

Choroby Zakaźne,

Kardiologia,

Psychiatria,

Gastroenterologia,

Diabetologia,

Chirurgia,

Radiologia i diagnostyka obrazowa,

Fizjoterapia

 

Pełna treść ogłoszenia konkursu i SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCMMiT.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/2023 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/2023 - Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Poradni Endokrynologicznej

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie-konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w Poradni Endokrynologicznej i w Klinice.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO -konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w Poradni Endokrynologicznej i w Klinice.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

05/2023 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie konkursu lekarz chorób zakażnych 01.07.2023-30.06.2025.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2023 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

05/2023 - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chorób Zakaźnych

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badania, diagnozowania i leczenia pacjentów Kliniki Kardiologii

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2023 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie konkursu - wykonywanie i opisywanie badań radiologicznych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2023 Wykonywanie i opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej, RTG, USG, elastrografii wątroby oraz konsultowanie

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2023 - Rozstrzygnięcie

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2023 - Nadzór na Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie-nadzór nad kliniką, świadczenia lekarskie i dyzury medyczne.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2023 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2023 - Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie konkursu lekarz medycny pracy.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO-medycyna pracy (1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania diagnostycznych badań endoskopowych

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie- lekarz gastroenterologi Pracownia Endoskopii.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO-lekarz gastroenterolog Pracownia Endoskopii.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna tresć rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna tresć rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna tresć rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie konkursu (Rozstrzygnięcie konkursu-lekarz kardiolog i nadzór nad Poradnią Kardiologiczną.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna tresć rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna tresć rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/2022 - Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badania, diagnozowania i leczenia pacjentów Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w obszarze udzielania porad specjalistycznych w zakresie pulmonologii

Pełna treść ogłoszenia w załączneiu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej i pełnienie nadzoru

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie i SWKO (Ogłoszenie i SWKO-lekarz kardiolognaNazdzór nad poradnią kardiologiczną (1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych oraz wykonywanie badania ECHO

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/2022 - Udzielanie świadczeń / konsultacji lekarskich w zakresie okulistyki

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/2022 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie przez pielęgniarki w okresie 01.01.2023 do 31.12.2024

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/2022 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2022 - Rozstrzygnięcie

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/2022 - Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badania, diagnozowania i leczenia pacjentów Kliniki i Izby Przyjęć

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO KKiCW IP.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych oraz wykonywanie badania ECHO na rzecz pacjentów

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie Poradnia Kardiologiczna.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO Poradnia Kardiologiczna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/2022 - Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie-lekarz medycyny pracy.pdf)
Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/ŚZ/UCMMiT/2022 WYKONYWANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ przez 24 miesiące

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 04/ŚZ/UCMMiT/2022

 

 TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA W ZAŁĄCZENIU


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WYJAŚNIENIA SWKO nr 2 ZMIANA SWKO nr 3

04/ŚZ/UCMMiT/2022 WYKONYWANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ przez 24 miesiące

 

WYJAŚNIENIA SWKO nr 2 ZMIANA SWKO nr 3

 

W załączeniu:

Jednolity tekst:

1)  Załącznik nr 1 do SWKO FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do 07.09.2022 r.

04/ŚZ/UCMMiT/2022 WYKONYWANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ przez 24 miesiące

 

ZMIANA OGŁOSZENIA o KONKURSIE nr 2 ZMIANA SWKO nr 2

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

08/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WYJAŚNIENIA SWKO nr 1 ZMIANA OGŁOSZENIA o KONKURSIE nr 1 ZMIANA SWKO nr 1

04/ŚZ/UCMMiT/2022 WYKONYWANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ przez 24 miesiące

 

WYJAŚNIENIA SWKO nr 1 ZMIANA OGŁOSZENIA o KONKURSIE nr 1 ZMIANA SWKO nr 1

 

W załączeniu:

Jednolite teksty:

1)         SWKO

2)         Załącznik nr 1 do SWKO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3)         Załącznik nr 2 do SWKO OFERTA

4)         Załącznik nr 4 do SWKO WZÓR UMOWY

Załącznik: SWKO 25.08.22 (04 SWKO.25.08.2022.TEKST.JEDNOLITY.pdf)
Załącznik: OFERTA (04 SWKO Zał. 2.Oferta 25.08.2022.tekst.jednolity.pdf)
Załącznik: OFERTA (2) (04 SWKO Zał. 2.Oferta 25.08.2022.tekst.jednolity.DOC)
Załącznik: WZÓR UMOWY (04 SWKO Zał.4.wzór umowy.25.08.2022.tekst.jedn.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/ŚZ/UCMMiT/2022 WYKONYWANIE BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ przez 24 miesiące

Uniwersysteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ogłasza konkurs na wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez 24 miesięcy

 

Pełna treść ogłoszenia i Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz formularz ofertowo-cenowy w załączeniu.

 

 

Załącznik: 04 SWKO (04 SWKO .pdf)
Załącznik: OFERTA (04 SWKO Zał. 2.Oferta 18.08.2022.DOC)
Załącznik: WYKAZ PERSONELU (04 SWKO Zał. 5.Wykaz.personelu 18.08.2022.DOC)
Załącznik: WYKAZ PODMIOTÓW (04 SWKO Zał. 6.Wykaz.podmiotów.18.08.2022(2).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/ŚZ/UCMMiT/2022 Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

08/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/2022 - Lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania pierwszorazowych porad specjalistycznych oraz wykonywanie badania ECHO

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Świadczenie usług na na wykonywanie badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej przez 24 miesięcy

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zamieszcza poniżej wyjaśnienie SWKO.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Świadczenie usług na wykonywanie badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej

Uniwersysteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ogłasza konkurs na świadczenie usług wykonywania badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2024 r.

 

Pełna treść ogłoszenia i Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz formularz ofertowo-cenowy w załączeniu. 

Załącznik: SWKO (03- SWKO (21.07.)-sig.pdf)
Załącznik: Oferta (03- Zał. nr 3 Oferta i załączniki 4-7 do SWKO (20.07.).docx)
Załącznik: Wzór umowy (03- Zał. nr 8_wzór umowa (20.07.).pdf)
Załącznik: Instrukcja BHP (03- Instrukcja BHP zał. nr 9 do umowy.pdf)
Załącznik: Informator BHP (03-Informator BHP zał. nr 10 do umowy.pdf)
Załącznik: Ogłoszenie (03 OGŁOSZENIE.2022 (21.07.).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/2022 - Rozstrzygnięcie

treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/2022 - udzielanie świad. zdr. oraz pełnienie gotowości do udzielania świadczeń zdr. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii [...]

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

05/2022 - rozstrzygnięcie konkursu (unieważnienie)

pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

05/2022 - udzielanie świad. zdr. oraz pełnienie gotowości do udzielania świadczeń zdr. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii [...]

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/2022 - Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Izby Przyjęć oraz Poradni Kardio.

Pełna treść ogłoszenia oraz SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie konkursu na usługi pielęgniarskie .pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2022 - Rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2022 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy w okresie od 01. 05.2022r. do 31. 12.2022r.

Pełna treść ogłoszenia i SWKO e załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2022 - Wykonywanie i opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej-tomografii komputerowej, RTG, USG ( w tym dopplerowskich oraz do BAC)

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.

Załącznik: SWKO (SWKO.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2022 - rozstrzygnięcie konkursu

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ratownictwa IP.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2022 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć

Pełna treść ogłoszenia i SWKO w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry