ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Rok 201703/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (03- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (03- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (03- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/NP/2017 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA  ŚWIADCZENIE  KOMPLEKSOWYCH  USŁUG  PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA  POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW

Załącznik: Informacja (01-INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/NP/2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/NP/2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr: 01/UCMMiT/NP/2017

Załącznik: Informacja (01- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis sprzętu medycznego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (02- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis sprzętu medycznego - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacja

Załącznik: informacja (02- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis sprzętu medycznego - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (02- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis sprzętu medycznego - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (02- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (07- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - załączniki do SIWZ

załączniki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


07/UCMMiT/PN/EL/17 - serwis komory Haux wraz z dostawą szyb - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (07- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/UCMMiT/PN/AW/2017 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów UCMMiT - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/UCMMiT/PN/AW/2017 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów UCMMiT - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: Informacja (04- Informacja z otwarcia ofert 12.04.2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


06/UCMMiT/PN/EL/2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (06- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/UCMMiT/PN/EL/2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik: zawiadomienie (14- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/EL/17 - dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik: ogłoszenie (11- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do UE 25.04.17.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/EL/17 - dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (11- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 11.04.17.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMIT/PN/EL/2017 - Dostawa pr. farm. - leczenie WZW typu C terapią bezinterferonową - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMIT/PN/EL/2017 - Dostawa pr. farm. - leczenie WZW typu C terapią bezinterferonową - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (17- Informacja z otwarcia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMIT/PN/EL/2017 - Dostawa pr. farm. - leczenie WZW typu C terapią bezinterferonową - Ogłoszenie o zamówieniu

17- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków przez 12 m-cy - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (16- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków przez 12 m-cy - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (16- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków przez 12 m-cy - Ogłoszenie o zamówieniu + sprostowanie

ogłoszenie o zamówieniu + sprostowanie

Załącznik: ogłoszenie (16- Ogłoszenie o zam. wysł. do UE 14.07.2017.pdf)
Załącznik: sprostowanie (16- Sprostowanie wysł. do UE 14.07.2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

22/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

22/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu  nr 22/UCMMiT/PN/EL/2017

Załącznik: Informacja (22- Informacja z otwarcia ofert 27.09.2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

22/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (22- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków w tym z programu lekowego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (23- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków w tym z programu lekowego - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (23- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa leków w tym z programu lekowego - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (23- Ogłoszenie o zam. - opubl.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa materiałów opatrunkowych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (24- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa materiałów opatrunkowych - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (24- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa materiałów opatrunkowych - Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik: Informacja (24- Informacja o zmianie terminu skład. i otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa materiałów opatrunkowych - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

24- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

24/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa materiałów opatrunkowych - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (24- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa aparatury medycznej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 2

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (12- Zawiadomienie o wyborze — pakiet nr 2.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa aparatury medycznej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 1

Zawiadomienie o wyborze - pakiet nr 1

Załącznik: zawiadomienie (20- Zawiadomienie o wyborze - pakiet nr 1.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa aparatury medycznej - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (20- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa aparatury medycznej - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

20- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa aparatury medycznej - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (20- Ogłoszenie o zamówieniu opubl. 29.09.17.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/SP/EL/2017 - Informacja o udzieleniu zamówienia

informacja

Załącznik: informacja (09- Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/SP/EL/2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (09- Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/SP/EL/2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (09- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/2017 - sukcesywne dostawy środków kontrastowych przez 12 miesięcy - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: Zawiadomienie (10- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/2017 - sukcesywne dostawy środków kontrastowych przez 12 miesięcy - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (10- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/2017 - sukcesywne dostawy środków kontrastowych przez 12 miesięcy - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: Zawiadomienie (15- Zawiadomie o wyborze oferty -dotyczy części nr II.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Unieważnienie - dot. części nr II

unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (15- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Informacja z otwarcia ofert

15- Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: Informacja (15- Informacja z otwarcia ofert 13.10.2017.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE II -O ZMIANIE OGŁOSZENIA W  POSTĘPOWANIU NR 15/UCMMiT/PN/EL/2017


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie

15- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie w postępowaniu nr 15/UCMMiT/PN/EL/2017 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/2017 - Wdrożenie interoperac. i zintegr. systemów e - zdrowia w UCMMIT - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym realizowanym w postępowaniu przetargowym nr 15/UCMMiT/PN/EL/2017


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 48 i 97

Zawiadomienie o wybporze w zakresie pakietu nr 48 i 97

Załącznik: zawiadomienie (25- Zawiadomienie - www. pak. 48,97.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Unieważnienie wyboru - dot. pakietu nr 48

unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Unieważnienie wyboru - dot. pakietu nr 97

unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (25- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

sprostowanie

Załącznik: ogłoszenie (25- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysł. do UE.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/2017 - dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (25- Ogłoszenie o zamówieniu opubl.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/UCMMiT/PN/EL/17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry