ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Lata wcześniejsze29/UCMMiT/PN/AW/14 - Dostawa leków w tym objętych programem lekowym - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (29- Zawiadomienie o wyborze ofert www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

29/UCMMiT/PN/AW/14 - Dostawa leków w tym objętych programem lekowym - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (29- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 10.12.2014 r.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/15 - serwis sprzętu medycznego przez 24 m-ce - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (03- Zawiadomienie 27.03.2015 www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/15 - serwis sprzętu medycznego przez 24 m-ce - Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 33271

Ogłoszenie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/15 - serwis sprzętu medycznego przez 24 m-ce - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie opublikowane dnia 10.03.2015.html)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/UCMMiT/PN/AW/15 - roboty budowlane - remont przychodni - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (04- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/UCMMiT/PN/AW/15 - roboty budowlane - remont przychodni - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (04- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa leków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (11- Zawiadomienie o wyborze ofert - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa leków - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (11- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/AW/15 - Dostawa leków w tym objętych programem lekowym - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (02- Zawiadomienie o wyborze ofert 20.03.2015.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/AW/15 - Dostawa leków w tym objętych programem lekowym - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 02/UCMMiT/PN/AW/15

Załącznik: ogłoszenie (02- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 30.01.2015.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa sprzętu medycznego - Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie części nr 1-14 i 16-18

Zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik: zawiadomienie (06- Zawiadomienie o wyborze ofert cz 1-14- i 16-18 www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

06/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa sprzętu medycznego - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (06- Ogłoszenie o zamówieniau 11.03.2015.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/AW/15 - roboty budowlane - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Załącznik: zawiadomienie (09- Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/AW/15 - roboty budowlane - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu 05.06.2015r..docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (13- Zawiadomienie o wyborze ofert - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (13- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10-3/UCMMiT/EL/NP/15 - Zapytanie ofertowe o cenę dostaw środków dezynfekcyjnych przez 12 m-cy

Zapytanie ofertowe

Załącznik: ZO (10-3 Zapytanie ofertowe.doc)
Załącznik: wzór oferty (10-3 zał. nr 1 do ZO - for. ofertowy.doc)
Załącznik: oświadczenie (10-3 zał. nr 4 do ZO - oświadczenie.doc)
Załącznik: wzór umowy (10-3 Zał. nr 3 do ZO wzór umowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa leków - Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty

Zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

16/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa leków - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB  UCMMiT

Załącznik: OGŁOSZENIE (OGŁOSZENIE - 25.06.2015.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa środków kontrastowych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (10- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa środków kontrastowych - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (10- Ogłoszenie 24.08.2015.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (17- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

3-1/UCMMiT/NP/AW/15 - USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT - Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (3-1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

3-1/UCMMiT/NP/AW/15 - USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu  publicznym na wykonywanie badań psychologicznych u pacjentów Przychodni i Klinik UCMMiT przez 12 m-cy

Załącznik: OGŁOSZENIE (3-1 Ogłoszenie o konkursie ofert na badania psychologiczne.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/15 - świadczenie usług ochrony - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EL/15 - świadczenie usług ochrony - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (15- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/AW/15 - Dostawa respiratorów i ssaków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Załącznik: Zawiadomienie (20- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/AW/15 - Dostawa respiratorów i ssaków - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2015.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa respiratora do komory hiperbarycznej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

23/UCMMiT/PN/AW/15 - dostawa respiratora do komory hiperbarycznej - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (23- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (22- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 23.10.15.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa bronchofiberoskopu - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa bronchofiberoskopu - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ BRONCHOFIBEROSKOPU INTUBACYJNEGO


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13-1/UCMMiT/PN/EL/15 - Dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 30

Załącznik: zawiadomienie (13-1 Zawiadomienie o wyborze - www pak. 30.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13-1/UCMMiT/PN/EL/15 - Dostawa wyrobów medycznych - Unieważnienie

Unieważnienie - dot. pkaietu nr 30


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13-1/UCMMiT/PN/EL/15 - Dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (13-1 Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

13-1/UCMMiT/PN/EL/15 - Dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (13-1 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE - 16.10.15.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa probówkostrzykawek - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

11/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa probówkostrzykawek - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu 22.02.2016.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

10/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (10- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

02- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (02- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (02- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (14- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (14- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

17/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa 2 gastrofiberoskopów - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (17- Ogłoszenie o zamówieniu 22.06.2016.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EIB/16 - ubezpieczenie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (15- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EIB/16 - ubezpieczenie - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 127846-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 127846-2016


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

15/UCMMiT/PN/EIB/16 - ubezpieczenie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu 19.05.2016r.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/16 - wymiana agregtu prądotwórczego i 2 rozdzielni - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: Zawiadomienie (3- Zawiadomienie o wyborze ofert 30.06.2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/16 - wymiana agregtu prądotwórczego i 2 rozdzielni - INFORMACJA O POROZUMIEWANIU SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Informacja

Załącznik: Informacja (3- INFORMACJA 24.06.2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/UCMMiT/PN/AW/16 - wymiana agregtu prądotwórczego i 2 rozdzielni - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  NR 3/UCMMiT/PN/AW/16 -  na wymianę agregtu prądotwórczego i 2 rozdzielni

Załącznik: Ogłoszenie (3- Ogłoszenie o zamówieniu 01.06.2016.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

04/UCMMiT/PN/EL/16 - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (04- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/16 - Budowa zbiornika wody - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik: zawiadomienie (20- Zawiadomienie o wyborze -www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

20/UCMMiT/PN/EL/16 - Budowa zbiornika wody - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: informacja (20- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


20/UCMMiT/PN/EL/16 - Budowa zbiornika wody - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (20- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 55

zawiadomienie o wyborze

Załącznik: zawiadomienie (18- Zawiadomienie o wyborze - pak.55.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Unieważnienie - pak. 55

unieważnienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (18- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (18- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 27.06.2016.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

32/UCMMiT/NP/AW/16 - Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 m-cy - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

34/UCMMiT/NP/AW/16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

34- Zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (34- Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: Zawiadomienie (28- Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

29/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - program lekowy - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (29- Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

29/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - program lekowy - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (29- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

29/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków - program lekowy - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (29- Ogłoszenie o zamówienie przes. do UE 28.10.16.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/16 - Remont Apteki i innych pomieszczeń - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze ofert


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/16 - Remont Apteki i innych pomieszczeń - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (25- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

25/UCMMiT/PN/EL/16 - Remont Apteki i innych pomieszczeń - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (25- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie

Załącznik: zawiadomienie (09- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa wyrobów medycznych - Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (09- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa wyrobów medycznych - Informacja + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

09/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (09- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do UE 12.10.16.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/UCMMiT/PN/AW/15 - usługi produkcji posiłków - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE

Załącznik: ZAWIADOMIENIE (12- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.09.2015.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/UCMMiT/PN/AW/15 - usługi produkcji posiłków - Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług produkcji, przygotowywania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów oraz posiłków profilaktycznych dla parcowników UCMMiT w okresie 24 miesięcy


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa wyrobów medycznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: zawiadomienie (12- Zawiadomienie o wyborze - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

12/UCMMiT/PN/EL/16 - Dostawa wyrobów medycznych - Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (12- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

19/UCMMiT/PN/EL/2016 - dostawa sprzętu endoskopowego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

19/UCMMiT/PN/EL/2016 - dostawa sprzętu endoskopowego - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert  na dostawę sprzętu endoskopowego do UCMMiT

Załącznik: Informacja (19- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

19/UCMMiT/PN/EL/2016 - dostawa sprzętu endoskopowego - Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (19- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/PN/AW/15 - Serwis sprzętu medycznego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze ofert

Załącznik: zawiadomienie (01- Zawiadomienie o wyborze ofert - www.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/UCMMiT/PN/AW/15 - Serwis sprzętu medycznego - Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (01- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2014-2016

Zaproszenie ofertowe


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry