ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Komunikat13/2021 Wykonywanie i opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań z zakresu diagnostyki obrazowej-tomografii komputerowej, RTG, USG ( w tym dopplerowskich ), elastografii oraz konsultowaniu badań radiologicznych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i
Tropikalnej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2023 r.

 Pełna treść ogłoszenia, SWKO i formularz ofertowy znajduje się z załącznikach.

Załącznik: OGŁOSZENIE wraz z załącznikami (Ogłoszenie o konkursie i SWKO wykonywanie i opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej od 01.07.2021 do 31.12.2023.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry