ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > KONKURSY > Udzielanie świadczeń zdr przez ratowników med.Rozstrzygnięcie konkursu

Treść rozstrzygnięcia w załączeniu.

Załącznik: Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie konkursu -ratownik medyczny.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych

Pełna treść ogłoszenia, formularz ofertowy oraz Szczegółowe Warunki Kokursu Ofert znajdują się w załączeniu niniejszego komunikatu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry