ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE > 07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb07- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

07- Informacja z otwarcia ofert

informacja

Załącznik: informacja (07- Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

załączniki do SIWZ

załączniki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 07/UCMMiT/PN/EL/17

SIWZ

Załącznik: SIWZ (07- SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/UCMMiT/PN/EL/17

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: ogłoszenie (07- Ogłoszenie o zamówieniu.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry