ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE > 11- Dostawa wyrobów medycznych11- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR 11/UCMMiT/PN/AW/16 - dostawa probówkostrzykawek

Ogłoszenie

Załącznik: ogłoszenie (Ogłoszenie o zamówieniu 22.02.2016.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry