ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > ZAPYTANIA OFERTOWE > 03 Usługi w zakresie diagnostyki obrazowejInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

AKTUALIZACJA ZAŁ. NR 7 DO WYJAŚNIEŃ NR 1 do ZO

Załącznik nr 7 - Szacunkowa ilość - AKTUALIZACJA


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZO, ZMIANA NR 1 DO ZO

Wyjaśnienia do ZO nr 1, Zmiana do ZO nr 1 wraz z załącznikami.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dotyczących usług w zakresie diagnostyki obrazowej

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry