ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > KomunikatWyjaśnienie do postępowania DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021

W prowadzonym postępowaniu nr DA.26.1.2021 pn. „Dostawa środków czystościowych do DPS Bramki w Roku 2021, wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia wielkości opakowań.

W załączeniu załącznik z poprawionymi wielkościami opakowań.

Jeśli wykonawca zaproponuje inną wielkość opakowań, wówczas jest zobowiązany do przeliczenia na wielkość opakowania podaną przez Zamawiającego

UWAGA!!!

Zamawiający nie dopuszcza innego asortymentu niż podany w załączniku nr 1.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry