ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Sprawozdanie roczneSPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2021

Sprawozdanie roczne w załącznikach

Załącznik: dokument 2 (informacje dodatkowe.pdf)
Załącznik: dokument 3 (rachunek zysków i strat.pdf)
Załącznik: dokument 4 (zestawienie zmian w funduszu jednostki (2).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2020

Sprawozdanie roczne w załącznikach

Załącznik: dokument 1 (bilans jednostki budżetowej 2020.pdf)
Załącznik: dokument 2 (informacje dodatkowe 2020.pdf)
Załącznik: dokument 3 (rachunek zysków i strat jednostki 2020.pdf)
Załącznik: dokument 4 (zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019

Sprawozdanie roczne w załącznikach

Załącznik: dokument 1 (Rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy).pdf)
Załącznik: dokument 2 (zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf)
Załącznik: dokument 3 (bilans jednostki budżetowej.pdf)
Załącznik: dokument 4 (informacja dodatkowa.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry