ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Wezwanie do odbioru depozytuWezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu.

Bramki, dn. 06 maja 2019 r

 

 

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu

po zmarłym mieszkańcu.

 

            Dom Pomocy Społecznej w Bramkach , działając na podstawie rt. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U nr 208, poz.1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców :

Pana Dariusza Hadrysia, s. Waldemara i Elżbiety,

urodzonego 14.01.1960 r, zmarłego 15.04.2019 r

i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po wW zmarłym mieszkańcu.

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzenia nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwana do jego odbioru.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie spowoduje , iż depozyt przejdzie na własność skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


strzałka do góry