ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > Nabór pracownikówInformacja o rozstrzygnięciu konkursu

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko: Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńcz

W załaczeniu informacja o ofertach, które wpłyneły  w konkursie na stanowisk, Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńcz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH


UL. POŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE


 


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego

Załącznik: Załącznik nr 2 (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko inspektor ds. kadr i płac


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Inspektor ds. kadr i płac

W załączeniu informacja o ofertach na stanowisko Inspektor ds. kadr i płac

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i płac

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH

UL. POŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. kadr i płac

 

Załącznik: Załącznik nr 1 (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

informacja o rozstrzygnięciu konkursu

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko inspektor ds. kadr i płac


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o ofertach, które wpłynęły w konkursie na stanowisko Inspektor ds. kadr i płac

W załączeniu informacja o ofertach na stanowisko Inspektor ds. kadr i płac


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadr i płac

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH

UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. kadr i płac

Załącznik: Załącznik nr 1 (ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 2 (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko : Inspektor ds. administracyjnych

W załączniku Informacja 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. administracyjnych

W załączniku informacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH

UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. administracyjnych

Załącznik: załącznik 2 (4kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko : Inspektor ds. finansowych

W załączniku Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko: Inspektor ds. finansowych Domu Pomocy Społecznej w Bramkach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. finansowych

W załączniku informacja


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. finansowych

 

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH

UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. finansowych

Załącznik: załącznik 1 (4kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)
Załącznik: załącznik 3 (nabór-na-stanowisko-inspektor-ds.-finansowych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o ofertach, które wpłyneły w konkursie na stanowisko: Starszy inspektor ds. finasowych w DPS Bramki

Informujemy że w dniu 29.08.2019 r. został zakończony proces naboru na stanowisko: st. inspektor ds. finansowych w DPS Bramki oraz dokonano wyboru kandydata.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor ds. finansowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH
UL. PÓŁNOCNA 18, 05-870 BŁONIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy inspektor ds. finansowych

Załącznik: NABÓR (1nabór na wolne stanowsiko.pdf)
Załącznik: KLAUZULA (2Klauzula zgody.pdf)
Załącznik: KWESTIONARIUSZ (4kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko : księgowa-kasjer

W załączniku Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko: ksiegowa-kasjerw Domu Pomocy Społecznej w Bramkach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z naboru na wolne stanowisko urzędnicze, księgowa – kasjer

W załączniku protokół


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dom Pomocy społecznej w Bramkach ul. Północna 18, 05-870 Błonie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/ kasjer

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2018 r.  w sekretariacie  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach ul. Północna 18 05-870 Błonie, w zamkniętej kopercie z adnotacją  "Konkurs na stanowisko księgowa/kasjer"  lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do DPS w Bramkach.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry